Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales Supervisor

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

บริหารจัดการทีมขาย ในเขตต่างจังหวัด สนับสนุนการขายในทีม ทำการตลาดให้ทีม สนับสนุนทีมให้เกิดยอดขายตามเป้าที่กำหนด ให้ความรู้ด้านการขายให้ทีม และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 40,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

Serenade Personal Assistant English

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 13/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของบริษัท ดูแลและจัดทำ Cashflow บริษัทฯ ดูแลเงินสดย่อย ติดต่อธนาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

ทำใบสำคัญจ่ายประจำโครงการ ทำสรุปรายจ่ายประจำโครงการ ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 16,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-มีประสบการณ์ขายกลุ่มผู้รับเหมาหรืองานโครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ อาคาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ( อุปกรณ์ไฟฟ้า ) - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,542รายการ
หัวหน้าฝ่ายการตลาด

บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)

ปฏิบัติงานด้านการตลาด - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และ โรงงาน - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - บริหารทีมงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด / หัวหน้าฝ่ายการตลาด

บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)

- รับผิดชอบงานด้านการตลาด - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและโรงงาน - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - งานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

Account Payable officer

บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)

รับวางบิล จ่ายเช็ค มีความเข้าใจในเอกสารทำจ่าย จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำเอกสารเงินสดย่อย

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาองค์กร

บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)

-ค่าจ้างเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม - สวัสดิการ - สรรหาว่าจ้าง - ฝึกอบรม - เอกสารฝ่ายบุคคล - เอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001 - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 17,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับงานมาเสนอราคา ออกใบเสนอราคา ติดต่อการยืนยันสั่งซื้อ จัดทำประวัติลูกค้า เปิดใบงาน

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว

เจ้าหน้าที่ IT

บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)

- ดูแลระบบ ERP - ดูแล Hardware - ดูแล Software - สามารทำงานภาใต้สภาวะกดดันได้ดี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

เจ้าหน้าที่สโตร์

บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)

- ดูแลงานเบิก - จ่าย คลังสินค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท ไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- บันทึกรายการบัญชี และปรับปรุงรายการ (บัญชีทั่วไป, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้,บัญชีสินค้าคงคลัง,บัญชีสินทรัพย์ถาวร) - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดรายการทางบัญชี - จัดทำภาษี และยื่นแบบแสดงราย...

เงินเดือน(บาท) : 23,000 - 25,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

วิศวกรโทรคมนาคม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ติดตั้ง ซ่อมบำรุงโครงข่าย Fiber Optic

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ดูแลงานบัญชีทั่วไป , งานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรโทรคมนาคม ประจำศูนย์ตาก (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ติดตั้ง ซ่อมบำรุง โครงข่าย Fiber Optic

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาก

HR Recruitment officer (เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

1.รับผิดชอบการสรรหาว่าจ้างพนักงานทุกระดับ 2.ร่วมสร้างแนวทางการรับสมัครงานสำหรับองค์กรที่จะดึงดูด ผู้สมัครในระดับที่เหมาะสม และให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ 3.เข้าใจ requirement จากหน่วยงานต้นสังกัด และคัดเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

งานบัญชีทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Network Planning Officer (วิศวกรวางแผนโครงข่าย)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ออกแบบ, จัดทำ Configuration และวางแผนทางด้านโครงข่ายสำหรับให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมทั้งประสานงานและให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Sale Representative กรุงเทพฯ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

1. หาลูกค้าใหม่และ รักษาฐานลูกค้าเก่า 2. ผลักดันยอดขายให้ได้ตรงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3.ช่วยประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้กับลูกค้า และ บุคคลทั่วไป 4.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดูแลก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Account Payable (AP) officer / senior

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ดูแลงานบัญชีจ่าย(ลูกหนี้)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายส่วนภูมิภาค (ศูนย์สมุทรสาคร)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ดูแลงานเอกสาร, การเบิก/จ่าย และงานติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (Co Sale)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ดูแลงานเอกสาร, การเบิก/จ่าย และงานติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาจ้างเหมาและพื้นที่เช่า (จัดซื้อ)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

1) ดูแลงานบริหารสัญญาเช่าสำนักงาน เช่าอาคารสถานที่ เช่าพาหนะและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2) ตรวจสอบร่างสัญญาและเจรจากับผู้ให้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Business Development Manager / Senior Officer

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

• Follow-up and study all types of telecommunications technology such as Digital Broadcasting, Computer technology etc. for core business benefit and new business development. • Coordinate with Busine...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

วิศวกรโทรคมนาคม(โครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ) ประจำศูนย์ระยอง

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการติดตั้ง ตรวจสอบ สังเกตุการณ์และซ่อมบำรุง อุปกรณ์โครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและได้งานที่มีคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

เจ้าหน้าที่ระบบอาคารโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ (Facility Officer) ประจำศูนย์ระยอง

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

- รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานติดตั้ง ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ของระบบเคเบิ้ลใต้น้ำ - เตรียมความพร้อมระบบต่างๆ ของอาคาร บริหารจัดการงานภายในสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำงานตามที...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิศวกรรม (Co Engineer)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

- ดูแลงานเอกสาร, การเบิก/จ่าย และงานติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก - ประสานงานงานเอกสารของฝ่ายวิศวกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ทั้งหมด 38,542 รายการ