Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานขาย (ด่วน)

บริษัท เนชั่นเทค สตีล

ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8:30 - 17:30 ขายสินค้าทางโท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน

พนักงานขับรถ และผู้ช่วยพนักงานออกบูธ (20,000++ บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานขับรถส่งของ (พาร์ทไทม์)

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

Online Marketing Manager !! ด่วนมาก

เอสเธติก คอนซัลแทนท์

Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing da...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 20/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,406รายการ
เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

* บันทึกการตั้งค่าใช้จ่ายในระบบ , บันทึกดอกเบี้...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 14,000 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Sales Representative

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

- ดูแลลูกค้า Dealer รายหลัก - ขายสินค้าให้กลุ่ม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Part Time Stock

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

- ตรวจสอบสินค้า เข้า - ออก ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Product Sales Manager

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

1.วางแผนการตลาดและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่เขียนแบบโยธา

บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

เขียนแบบงานโยธา/ก่อสร้าง

เงินเดือน(บาท) : 15,000 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

- งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าไซต์งาน

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 23,000 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ช่างเทคนิคไฟฟ้า , เครื่องกล

บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

จป.เทคนิคขั้นสูง

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

1.ดูแล,วางแผนและรับผิดชอบงานความปลอดภัยในสถานที...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

พนักงานทำความสะอาด

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

- ดูแล จัดเก็บ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทั้งหมด -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

พนักงานบุคคล

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

1. บันทึกเวลาการมาทำงาน การลาหยุดงาน ฯลฯ จากเคร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ช่างกล

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

1. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับงานวัดคุม งานเครื่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

พนักงานรับส่งเอกสาร

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

- รับส่งเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ช่างเชื่อมโลหะ

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

- เชื่อมประกอบแผ่นเหล็กเข้าตัวเรือ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่สต็อก

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

1.รับ-จ่ายวัสดุและอุปกรณ์ 2.ตรวจรับและจัดเก็บสิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

1. ติดตั้ง/ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า 2. ตรวจสอบ/บำรุ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ช่างโลหะ

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

1. ตรวจวัดขนาดแผ่นเหล็ก รวมถึงงานท่อและการทำงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ช่างท่อและรูปพรรณ

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

งานท่อและรูปพรรณ เกี่ยวกับงานซ่อมเซมเรือ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ช่างประกอบโลหะ

บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด

ประกอบโลหะเกี่ยวกับงานซ่อมแซมเรือ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Internal Audit) ด่วน

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด

รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน และจัดทำรายงานผลการต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่ธุรการ-คลังสินค้า

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด

-ตรวจสอบเช็คสต็อกสินค้า -ตรวจสอบเอกสารการรับเข้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

พนักงานบัญชี

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด(มหาชน)

1.ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน / ใบสำคัญรับเงิน 2. ม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Production Control Unit (BRT วัดด่าน)

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด

1.Maintain การทำงานของ Server, System, Network ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

พนักงานบัญชี

บริษัท บ้าน ณ นครินทร์ จำกัด

มีหน้าที่ ดูแล จัดเก็บ เรียบเรียง จัดส่งเอกสารท...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Network Admin

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด

- ดูแล Asset Network เช่น Cisco - ติดต่อประสานก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 16,000 22/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ทั้งหมด 1,406 รายการ