• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
บริษัท อินฟินิตี้พลัส เทรดดิ้ง จำกัด
การตลาด marketing manager
รับผิดชอบงาน การตลาด สื่อต่างๆ เช่น website facebook ig หากสามารถถ่ายวีดีโอ และสามารถตัดต่อวีดีโอ เพื่อใช้ในสื่อ social ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านการ design artwork สินค้า วางแผน ออกแบบส่วนเนื้อหา website facebook ig line รวมถึงบริหารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ เข้าถึงง่าย จัดการ ดูแลสื่อต่างๆของแบรนด์ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน คุณสมบัติ 1 เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในเรื่องของ การตลาดยุคใหม่ 2 ทำงานเป็นระเบียบแบบแผน มีการวางแผนและติดตามผลอย่างเป็นระบบ 3 ใช้ software ตกแต่งภาพได้ดี และ หากสามารถตัดต่อ vdo เบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีอัธยาศัยดี จิตใจดี พร้อมที่ใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 5 สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ช่างพิมพ์ digital
ออกแบบสื่อ 2d ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ online เพื่อส่งเสริมการตลาด สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับพนักงานในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมเครื่องพิมพ์ งานระบบ digital มีสอนให้ ควบคุมดูแลการผลิตงานให้เป็นไปตามกำหนดงาน สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการผลิต ควบคุมบริหารวัสดุในการผลิต สามารถใช้โปรแกรม illustrator photo shop เพื่อการออกแบบได้ มีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รักความก้าวหน้า และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,478 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top