ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Qc

เงินเดือนที่ต้องการ :

25,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ระยอง

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 63 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : ม.บูรพา สาขาวิชา : MBA
วุฒิ : MBA
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 3.11
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : รำไพพรรณี สาขาวิชา : การจััดการอุตสาหกรรม
วุฒิ : การจััดการอุตสาหกรรม
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 3.23
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2550

ถึง

พฤศจิกายน 2553

บริษัท :

บลูสโคบสตีล

ที่อยู่ติดต่อ :

ระยอง

ตำแหน่ง :

chemist

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

    รายละเอียดการทำงาน :

    ควบคุุมระบบบำบัดนำ้เสียและวิเคราะ์
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2552

ถึง

สิงหาคม 2552

สถาบันอบรม :

สภาอุตสาหกรรม

หลักสูตร :

ผู้ปฏิบัติการระบบบำบัดนำ้เสีย

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

    ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

    โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
    [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...