JOBBKK.COM

วาไรตี้

โครงการ “JOBBKK.COM พาน้องดูงาน...
JOBBKK.COM จัดโครงการ “JOBBKK.COM พาน้องดูงาน” โดยได้พาน้องๆ นักศึกษา จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...
อ่านต่อ
 0    324       
JOBBKK.COM ร่วมกับกองบริการการศ...
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับทางกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2560
อ่านต่อ
 0    374       
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเ...
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดย คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดก...
อ่านต่อ
 0    185       
JOBBKK.COM ร่วมโครงการสหกิจศึกษ...
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 JOBBKK.COM ได้รับเกียรติเรียนเชิญให้ร่วมบรรยายในโครงการสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่...
อ่านต่อ
 0    297       
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเ...
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ได้รับเกียรติเรียนเชิญให้ความรู้กับว่าที่บัณฑิต จากสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านต่อ
 0    241       
JOBBKK.COM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยห...
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 JOBBKK.COM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรม MOCK Job Fair ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
อ่านต่อ
 0    235       
JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรม โครงก...
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กับคณะ...
อ่านต่อ
 0    298       
JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิม...
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 กับทางมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉีย...
อ่านต่อ
 0    347       
JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรม โครงก...
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราช...
อ่านต่อ
 0    347       
ทั้งหมด 66 รายการ
แสดงผล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |