JOBBKK.COM

วาไรตี้

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเ...
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การวิเคราะห์ตนเองและเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาฟนสหกิจศึกษา" มหาวิทยาลัยศรีป...
อ่านต่อ
 0    223       
JOBBKK.COM ร่วมโครงการ Educatio...
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 JOBBKK.COM มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการศึ...
อ่านต่อ
 0    276       
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมงาน Thail...
เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมในงาน Thailand e-commerce week 2017 ณ Plenary Hall 1-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย สำน...
อ่านต่อ
 0    399       
JOBBKK.COM ร่วมบรรยายสหกิจศึกษา...
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 jobbkk.com ร่วมบรรยายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อ่านต่อ
 0    241       
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเ...
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกอาชีพ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ่านต่อ
 0    381       
JOBBKK.COM ร่วมบรรยายพิเศษ โครง...
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 WWW.JOBBKK.COM ร่วมบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาว...
อ่านต่อ
 0    362       
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเ...
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีก...
อ่านต่อ
 0    359       
JOBBKK.COM ร่วมวางพวงมาลา วันปิ...
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบรัฐพิธีเนื่องใน“วันปิยมหาราช”ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้...
อ่านต่อ
 0    878       
กิจกรรม บรรยายพิเศษ เด็กไทยยุคด...
บรรยายพิเศษ กิจกรรมความร่วมมือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรฏ.นครฯ ร่วมกับ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม
อ่านต่อ
 0    619       
ทั้งหมด 97 รายการ
แสดงผล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |