JOBBKK.COM

วาไรตี้

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายสหก...
JOBBKK.COM ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมบรรยายสหกิจศึกษา ในห้วข้อ ปรับตัวอย่างไรให้โดนใจตลาดแรงงาน ในศตวรรษที่ 21
อ่านต่อ
 0    297       
JOBBKK.COM ร่วมกับ จัดหางานนครฯ...
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงา...
อ่านต่อ
 0    438       
JOBBKK.COM ร่วมโครงการปฐมนิเทศ...
JOBBKK.COM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษ...
อ่านต่อ
 0    483       
JOBBKK.COM ร่วมจัดโครงการปฐมนิเ...
JOBBKK.COM ร่วมกับฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมอาชีพ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนอ...
อ่านต่อ
 0    401       
JOBBKK.COM ร่วมโครงการเสวนาและอ...
JOBBKK.COM ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการเสวนา “นักศึกษาไทยก้าวทันตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0” และอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา...
อ่านต่อ
 0    585       
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเ...
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การวิเคราะห์ตนเองและเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาฟนสหกิจศึกษา" มหาวิทยาลัยศรีป...
อ่านต่อ
 0    473       
JOBBKK.COM ร่วมโครงการ Educatio...
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 JOBBKK.COM มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการศึ...
อ่านต่อ
 0    514       
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมงาน Thail...
เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมในงาน Thailand e-commerce week 2017 ณ Plenary Hall 1-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย สำน...
อ่านต่อ
 0    608       
JOBBKK.COM ร่วมบรรยายสหกิจศึกษา...
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 jobbkk.com ร่วมบรรยายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อ่านต่อ
 0    454       
ทั้งหมด 103 รายการ
แสดงผล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |