JOBBKK.COM

วาไรตี้

JOBBKK.COM ร่วมโครงการสหกิจศึกษ...
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 JOBBKK.COM ได้รับเกียรติเรียนเชิญให้ร่วมบรรยายในโครงการสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่...
อ่านต่อ
 0    236       
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเ...
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ได้รับเกียรติเรียนเชิญให้ความรู้กับว่าที่บัณฑิต จากสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านต่อ
 0    183       
JOBBKK.COM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยห...
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 JOBBKK.COM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรม MOCK Job Fair ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
อ่านต่อ
 0    175       
JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรม โครงก...
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กับคณะ...
อ่านต่อ
 0    229       
JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิม...
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 กับทางมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉีย...
อ่านต่อ
 0    261       
JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรม โครงก...
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราช...
อ่านต่อ
 0    280       
JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิม...
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
อ่านต่อ
 0    338       
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2...
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
อ่านต่อ
 0    306       
กิจกรรมบรรยายพิเศษ "เตรียมความพ...
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อม สู่โลกอาชีพ ยุคไทยแลนด์ 4.0...
อ่านต่อ
 0    308       
ทั้งหมด 63 รายการ
แสดงผล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |