JOBBKK.COM

วาไรตี้

JOBBKK.COM ร่วมจัดโครงการบริการ...
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการบริการจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ เพื่...
อ่านต่อ
 0    286       
โครงการ “JOBBKK.COM พาน้องดูงาน...
JOBBKK.COM จัดโครงการ “JOBBKK.COM พาน้องดูงาน” โดยได้พาน้องๆ นักศึกษา จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...
อ่านต่อ
 0    397       
JOBBKK.COM ร่วมกับกองบริการการศ...
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับทางกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2560
อ่านต่อ
 0    445       
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเ...
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดย คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดก...
อ่านต่อ
 0    262       
JOBBKK.COM ร่วมโครงการสหกิจศึกษ...
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 JOBBKK.COM ได้รับเกียรติเรียนเชิญให้ร่วมบรรยายในโครงการสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่...
อ่านต่อ
 0    343       
JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเ...
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ได้รับเกียรติเรียนเชิญให้ความรู้กับว่าที่บัณฑิต จากสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านต่อ
 0    288       
JOBBKK.COM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยห...
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 JOBBKK.COM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรม MOCK Job Fair ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
อ่านต่อ
 0    301       
JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรม โครงก...
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กับคณะ...
อ่านต่อ
 0    363       
JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิม...
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 กับทางมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉีย...
อ่านต่อ
 0    405       
ทั้งหมด 67 รายการ
แสดงผล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |