JOBBKK.COM

วาไรตี้

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรั...
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่
อ่านต่อ
 0    527       
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เ...
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่
อ่านต่อ
 0    697       
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป...
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่
อ่านต่อ
 0    1671       
กยศ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเล...
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
อ่านต่อ
 2    2055       
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอ...
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่
อ่านต่อ
 0    1399       
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสา...
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่
อ่านต่อ
 0    1157       
กยศ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเล...
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
อ่านต่อ
 0    2891       
กยศ. รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูก...
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่วันที่
อ่านต่อ
 0    1085       
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังค...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่
อ่านต่อ
 0    4232       
ทั้งหมด 596 รายการ
แสดงผล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |