ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : คอมพิวเตอร์/โปรแกรมเมอร์/IT
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/โปรแกรมเมอร์/IT
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ช่างซ่อม ประกอบคอม ลงโปรแกรม PCหรืNB,ช่างซ่อม ประกอบคอม
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค พระนคร ราชดำเนิน บางกอกน้อย, บางพลัด)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : ราชมงคลวิทยาเขตศาลายา สาขาวิชา : โยธา
วุฒิ : ปวส
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 2.0
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : ศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น(ถนนเอกชัย กทม) สาขาวิชา : ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
วุฒิ : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : ผ่าน
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

เมษายน 2549

ถึง

เมษายน 2552

บริษัท :

Tipit

ที่อยู่ติดต่อ :

สาขาเดอะมอลล์บางแค Tel 024540745

ตำแหน่ง :

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ซ่อม ประกอบ อัพเกรด ลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ PCหรือ NB (NB หลายยี่ห้อทั้งเครื่องซ่อมและขาย)
  ยามว่างงานซ่อม ก็ช่วยขายทั้งคอมพิวเตอร์และอะไหล่
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2552

ถึง

มีนาคม 2552

สถาบันอบรม :

บริษัท.SVOA

หลักสูตร :

การซ่อมคอมพิเตอร์ขั้นต้น (คอมพิเตอร์ในเครือSVOA)

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
20 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...