ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ครูสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี,ครูคหกรรม
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

7,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 25 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขต พระนครใต้ สาขาวิชา : อาหารและโภชนาการ
วุฒิ : คหกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 2.91
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สาขาวิชา : อาหารและโภชนาการ
วุฒิ : คหกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.83
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2552

ถึง

มกราคม 2553

บริษัท :

โรงเรียนห้วยสารสาขาหน้าช่องฉันทนา

ที่อยู่ติดต่อ :

บ้านห้วยสาร หมู่ 1 ตำบล สินปุน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่

ตำแหน่ง :

ครูสอนอนุบาล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลเด็กอนุบาล

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2551

ถึง

พฤษภาคม 2552

บริษัท :

โรงเรียนนวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ติดต่อ :

25/26 ซอย ประวิทย์และเพื่อน แขวงบางนา เขต พระโขนง 10260

ตำแหน่ง :

ครูสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ครูที่ปรึกษา การทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2550

ถึง

มกราคม 2551

บริษัท :

ร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น

ที่อยู่ติดต่อ :

สาขาประวิทย์และเพื่อน

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลจัดการร้านฝึกหัด
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2551

ถึง

มิถุนายน 2551

สถาบันอบรม :

งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

หลักสูตร :

ประถมศึกษา

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

พูด

ดีมาก

ดีมาก

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  แกะสลักเด่น

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  แกะสลักโชว์งาน 100 ปีวังบางขุนพรหม ถวายพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...