ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ครูพลศึกษา,ครูสอนว่ายน้ำ,บุคลากรทางการกีฬา
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

8,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ประเวศ อ่อนนุช, สวนหลวง พระโขนง, บางนา)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 89 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชา : พลศึกษาและนันทนาการ
วุฒิ : ครุศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 3.01
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2549

ถึง

กรกฏาคม 2552

บริษัท :

เกตุลอยจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

สระว่ายน้ำบัวรอด ซอยลาซาล 27 ถนน สุขุมวิท 105 บางนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

ครูสอนว่ายน้ำ และดูแลสระว่ายน้ำ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สอนว่ายน้ำ ดูแลสระ เรื่อง เครื่องกรองน้ำ ปริมาณคลอลีนคุณภาพน้ำ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2547

ถึง

มกราคม 2549

สถาบันอบรม :

สมาคมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

หลักสูตร :

การเป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ เบื้องต้น, ระดับ1 , ระดับ 2

ระยะเวลา :

มกราคม 2546

ถึง

มกราคม 2546

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตร :

การสอนว่าน้ำเบื้องต้น

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
20 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สอนว่ายน้ำ สอนกีฬาทุกประเภท ตัดสินกีฬา ลูกเสือ กลุ่มสัมพันธ์

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เป็นนักกีฬาโปโลน้ำของมหาวิทยาลัย ตัดสินว่ายน้ำกีฬาเอเชี่ยนอินดอเกมส์ ชิงแชมป์ประเทศไทย และรายการที่สมาคมว่ายน้ำรับรอง

  ตัดสินกีฬาภายในหน่วยงานราชการ และ มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ

  จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับพนักงานบริษัทต่างๆๆ และสอนว่ายน้ำให้โรงเรียนสังกัด กทม. ตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...