ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ :
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

20,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 161 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชา : กายภาพบำบัด
วุฒิ : วท.บ. (กายภาพบำบัด)
ปีการศึกษาที่จบ : 2554 เกรดเฉลี่ย : 2.36
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
วุฒิ : แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 3.56
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2555

ถึง

กุมภาพันธ์ 2555

บริษัท :

สถาบันบำราษนราดูร

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่ 126 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-951-1170-79

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด
  - ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบำบัด (ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ,ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ,ผู้ป่วยโรคระบบประสาท) และผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยใช้เทคนิคและวิธีการ/เครื่องมือทางกายภาพบำบัด
  - ให้การฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบำบัด และผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2554

ถึง

ธันวาคม 2554

บริษัท :

การออกภาคสนามร่วมของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ที่อยู่ติดต่อ :

ที่ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู

ตำแหน่ง :

ฝ่ายวิชาการประจำบ้าน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ให้บริการทางด้านสุขภาพ
  -ให้ความรู้เสียงตามสายเกี่ยวกับอาการปวดหลัง พร้อมกับทำหน้าที่นักวิชาการประจำบ้าน ออกสำรวจปัญหาสุขภาพของชาวบ้าน ร่วมกันแก้ปัญหา
  - เป็นรองประธานโครงการและวิทยากร โครงการนวดเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลา :

กันยายน 2554

ถึง

กันยายน 2554

บริษัท :

โรงพยาบาลวาปีปทุม

ที่อยู่ติดต่อ :

58 หมู่ 2 วาปีปทุม-มหาสารคาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม 44120. Tel. 043799110

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - เคยเป็นวิทยากรให้ความรู้และนำออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
  - เคยเป็นวิทยากรให้ความรู้และนำออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  - ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด
  - ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบำบัด (ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ,ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ,ผู้ป่วยโรคระบบประสาท) และผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยใช้เทคนิคและวิธีการ/เครื่องมือทางกายภาพบำบัด
  - ให้การฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบำบัด และผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2554

ถึง

สิงหาคม 2554

บริษัท :

ค่ายเผยแพร่ความรู้กายภาพบำบัดสู่ชุมชน

ที่อยู่ติดต่อ :

ณ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

ตำแหน่ง :

วิยากรโครงการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - วิทยากรให้ความรู้ พร้อมกับฝึกปฎิบัติการเกี่ยวกับการดูแลและการเคลื่อนย้ายผู้บกพร่องด้านการเคลื่อนไหวครึ่งซีกและครึ่งท่อน แก่ผู้มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว อสม. และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา :

เมษายน 2554

ถึง

สิงหาคม 2554

บริษัท :

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่ติดต่อ :

123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 Tel.043-348360-9

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด
  - ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบำบัด (ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ,ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ,ผู้ป่วยโรคระบบประสาท) และผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยใช้เทคนิคและวิธีการ/เครื่องมือทางกายภาพบำบัด
  - ให้การฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบำบัด และผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2554

ถึง

เมษายน 2554

บริษัท :

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ที่อยู่ติดต่อ :

33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000. Tel / Fax : 0 4224 5555.

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - เคยเป็นวิทยากรให้ความรู้และนำออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
  - ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด
  - ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบำบัด (ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ,ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ,ผู้ป่วยโรคระบบประสาท) และผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยใช้เทคนิคและวิธีการ/เครื่องมือทางกายภาพบำบัด
  - ให้การฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบำบัด และผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
45 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

เกาหลี/Korea

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ร้องเพลง ,เต้น

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  กิจกรรมขณะเป็นนักศึกษา
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ในการแข่งขันกีฬาศูนย์แพทย์ในปี 2551
  - เคยออกค่ายเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ที่ อ. ร่องคำ จ. กาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ. 2551 และ ที่ อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น ในปี 2554 โดยทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดขบวนลอยกระทงในงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2551-2553 โดยทำหน้าที่เป็นนางรำในขบวน
  - เคยเป็นนักกายภาพบำบัดในงานขอนแก่นมาราธอน ประจำปี พ.ศ. 2552 – 2554
  - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพาน้องร้องเพลงประจำคณะของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรับหน้าที่เป็นฝ่ายแสตนด์เชียร์ในปี พ.ศ. 2552 และ 2553 และรับหน้าที่เป็นฝ่ายพยาบาลในปี พ.ศ. 2554
  - เคยออกค่ายเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ณ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและการเคลื่อนย้ายผู้บกพร่องด้านการเคลื่อนไหวครึ่งซีกและครึ่งท่อน แก่ผู้มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว อสม. และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

  - เคยจัดรายการวิทยุในความรู้แก่ประชาชน ในรายการ PT radio ทางสถานีวิทยุชุมชน ขก.100 FM 100 MHz โดยให้ความรู้เกี่ยวโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
  - เคยออกฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (community medicine) โดยเป็นการออกภาคสนามร่วมของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู เป็นระยะเวลา 10 วัน (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2554) โดยทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำบ้าน ให้บริการทางด้านสุขภาพ และให้ความรู้เสียงตามสายเกี่ยวกับอาการปวดหลัง พร้อมกับทำหน้าที่นักวิชาการประจำบ้าน ออกสำรวจปัญหา
  สุขภาพของชาวบ้าน ร่วมกันแก้ปัญหา
  ประสบการณ์
  - เคยฝึกปฏิบัติงานด้านคลินิกทางกายภาพบำบัดครั้งที่ 1, 2, 3 และ 5 ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ. ขอนแก่น เป็นระยะเวลาคลินิกละ 1-2 เดือน โดยทำหน้าที่เป็นนักกายภาพบำบัด
  - ทำภาคนิพนธ์เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - เคยเป็นนักกายภาพบำบัดประจำทีมในการแข่งขันกีฬาขอนแก่นเกมส์ ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม 2555)
  - เคยเป็นวิทยากรให้ความรู้และนำออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี และโรงพยาบาลวาปีปทุม จ. มหาสารคาม
  - เคยเป็นวิทยากรให้ความรู้และนำออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่โรงพยาบาลวาปีปทุม จ. มหาสารคาม
  -เคยเป็นรองประธานโครงการและวิทยากร โครงการนวดเพื่อสุขภาพ ที่ อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู

  ประสบการณือื่นๆ
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  - เคยเป็นตัวแทนยุวกาชาดจังหวัดอุดรธานีเขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาดแห่งประเทศไทย ที่ จังหวัดชลบุรี
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...