ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกร,งานแท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทย,ช่างเทคนิค
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
วุฒิ : คอบ.อุตสาหการ(สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.27
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ สาขาวิชา : ช่างโลหะ
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.52
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2549

ถึง

มีนาคม 2550

บริษัท :

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

ที่อยู่ติดต่อ :

ตำแหน่ง :

อาจารย์ฝึกสอน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดีมาก

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ขยัน อดทน มีการพัฒนาตัวเองและการทำงาน สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  การศึกษาสมบัติทางกลของอลูมิเนียม2ชนิดที่เชื่อมเข้าด้วยกันโดยกระบวนการเชื่อมมิกส์
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...