ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การตลาด/การขาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/การขาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนังงานขาย

เงินเดือนที่ต้องการ :

7,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
วุฒิ : ป.ตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 2.59
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : รร.ลืออำนาจวิทยาคม สาขาวิชา : -
วุฒิ : ม6
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.69
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2552

ถึง

กรกฏาคม 2553

บริษัท :

บจก.ศิริมหาชัยโฮมเซ็นเตอร์

ที่อยู่ติดต่อ :

279/3 ถ.แจ้งสนิท ต.เมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าขายส่ง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  โทรขายวัสดุเกี่ยวกับบ้านแต่ละจังหวังและดูแลลูกค้าแต่ละเขตและออกเยื้อมลูกค้าตามเขตรับผิดชอบเดือนละ4ครั้ง
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
50 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และซ่อมเครื่อง PC โน๊คบุ๊ต ได้

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...