ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์
2. สาขาอาชีพหลัก : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
3. สาขาอาชีพหลัก : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : หัวหน้า/ครูฝึกผู้บริหารงานบริการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

20,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ระยอง

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 85 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สาขาวิชา : ช่างยนต์
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.59
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา สาขาวิชา : -
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 2.00
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2553

ถึง

กันยายน 2553

บริษัท :

บริษัท โตโยต้าพาวิลเลี่ยน ระยอง (2005)จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

88/8 หมู่ที่ 3 อ. เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ตำแหน่ง :

หัวหน้าพนักงานรับรถ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - วางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์บริการ
  -ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานรับรถ ให้อยู่ในมาตรฐาน
  -ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ แนะนำการบริการ
  -ทดสอบวิเคราะห์ปัญหากับลูกค้าเพื่อวางแผนการซ่อม
  -บริหารงานบริการประเมิณค่าใช้จ่ายเปิด-ปิดจ๊อบ
  -ให้คำปรึกษาปัญหารถยนต์
  -แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท :

โตโยต้ากาญจนเทพ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

3814 ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

ตำแหน่ง :

ครูฝึกพนักงานรัรถ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -วางแผนการอบรมและจัดการอบรมพนักงานประจำศูนย์บริการ
  -ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานรับรถ ให้อยู่ในมาตรฐาน
  -ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อศูนย์บริการ
  -แนะนำการเข้ารับบริการ,ประเมินค่าใช่จ่ายและเวลาที่ใช้ในการซ่อม
  - ครูฝึกพนักงาน บริหารงานบริการ
  -เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันคุณภาพประจำศูนย์บริการ
  -ประสานงานกับฝ่ายเทคนิค

ระยะเวลา :

กันยายน 2546

ถึง

เมษายน 2551

บริษัท :

บริษัทโตโยต้าสุโขทัย สาขาสวรรคโลก

ที่อยู่ติดต่อ :

69 ซ.1 ซ.ประชาราษฎร์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

ตำแหน่ง :

หัวหน้าและครูฝึกพนักงานรับรถ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -วางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์บริการ ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อศูนย์บริการ
  - วางแผนการอบรมและจัดการอบรมพนักงานประจำศูนย์บริการ
  -ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานรับรถ ให้อยู่ในมาตรฐาน
  -ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อศูนย์บริการแนะนำการเข้ารับบริการ,ประเมินค่าใช่จ่ายและเวลาที่ใช้
  -เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันคุณภาพประจำศูนย์บริการ
  -ทำรายงานประจำเดือนส่งสำนักงานใหญ่เช่น รายงานสภาวะศูนย์ บริการประจำเดือน,รายงานรถเข้าเข้าซ่อมและรายได้ศูนย์บริการประจำวัน
  -เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูลด้านเทคนิคกับโตโยต้ามอเตอร์
  -เจ้าหน้าที่ให้รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินตลอด24ชม.
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2552

ถึง

พฤษภาคม 2552

สถาบันอบรม :

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

หลักสูตร :

ครูฝึกผู้บริหารงานบริการ

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2552

ถึง

กุมภาพันธ์ 2552

สถาบันอบรม :

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

หลักสูตร :

ผู้บริหารงานบริการระดับ2

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  MS OFFICE,ถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์,แก้ไขปัญหาการใช้งาน

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  พนักงานดีเด่น บริษัท โตโยต้าสุโขทัย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด จำกัด ปี 2550
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...