ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานควบคุมอะไหล่ตกแต่งอุปกรณ์รถใหม่(VDQI)
2. สาขาอาชีพหลัก : อื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ติดตั้งฟิลม์กรองแสงรถใหม่

เงินเดือนที่ต้องการ :

11,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 35 ปี
ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สาขาวิชา : -
วุฒิ : ม.3
ปีการศึกษาที่จบ : 2537 เกรดเฉลี่ย : -
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2555

ถึง

สิงหาคม 2556

บริษัท :

โต้โยต้า เมืองนนท์

ที่อยู่ติดต่อ :

148 ติวานนท์ ตำบล: ท่าทราย อำเภอ: อ.เมือง จังหวัด: นนทบุรี รหัสไปษณีย์: 11000

ตำแหน่ง :

VDQI

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -ควบคุม ดูแลจัดจ่าย อะไหล่ TMT
  -ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์รถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้า
  -ติดตั้งอุปกรณ์รถใหม่

ระยะเวลา :

มกราคม 2552

ถึง

เมษายน 2555

บริษัท :

โต้โยต้า พิธานพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

2479 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กทม. 10310

ตำแหน่ง :

พนักงานควบคุมอะไหล่ตกแต่งอุปกรณ์รถใหม่(VDQI)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลสต็อคอะไหล่ตกแต่งอุปกรณ์รถใหม่ของ TMT / สั่งซื้ออะไหล่ตกแต่งอุปกรณ์รถใหม่จาก TMT/ตัด-จ่าย อะไหล่ตกแต่งอุปกรณ์รถใหม่ / ดูข่าวสารผ่านทาง Twed เพื่อติดตามงานข่าวสารทางด้าน ACC / ติดต่อประสานงานกับฝ่ายเกี่ยวข้อง /เปิด-ปิด JOB อะไหล่อุปกรณ์ตกแต่งรถใหม่/ตัดบิล A หน้าร้าน/ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์รถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้า

ระยะเวลา :

เมษายน 2549

ถึง

มกราคม 2552

บริษัท :

โต้โยต้า พิธานพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

2479 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กทม. 10310

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าติดตั้ง ฟิลม์กรองแสงรถใหม่

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ติดตั้งฟิลม์รถใหม่
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
25 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  เล่นดนตรี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...