ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการ
2. สาขาอาชีพหลัก : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : QA,QC,พนักงานฝ่ายผลิต

เงินเดือนที่ต้องการ :

7,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ชลบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
สถานภาพ : หย่า
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนลานกระบือวิทยา สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.51
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2554

ถึง

กรกฏาคม 2554

บริษัท :

บริษัท สามชาย ซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

88/10 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ตำแหน่ง :

Staff

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมดูแลพนักงานและจัดส่งให้กับทางโรงงาน,ทำเงินเดือน,ทำภาษี(ภงด.3,53),ทำประกันสังคม,จัดทำใบวางบิลและติดตามเช็ค,อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

กันยายน 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท :

บ.ซี.วายทรัค แอนด์ออยล์จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

สาขา 1 เลขที่ 2 ซ.เจริญทรัพย์ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ตำแหน่ง :

ธุรการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดส่ง,เงินสดย่อย,อัตราสิ้นเปลือง,งานบุคคล,สต็อคอะไหล่+ยาง,เงินเดือนพนักงาน+พนักงานขับรถ,ดูสัญญาณ GPS , และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

มีนาคม 2548

ถึง

กรกฏาคม 2551

บริษัท :

บ.คิมบอลอิเล็กทรอนิค(ประเทศไทย)จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ท่าเรือแหลมฉบัง

ตำแหน่ง :

Team LEADER

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมไลน์การผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งปริมาณและคุณภาพ
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel ,SAP , Power point

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  -
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...