ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : จัดซื้อ,ประสานงาน,ธุรการ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

8,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 150 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วุฒิ : ศิลปศาสตร์บัณฑิณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 2.62
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวอยุธยา สาขาวิชา : บัญชี
วุฒิ : ปวช.
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 3.10
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

มิถุนายน 2552

บริษัท :

บจก.สยามยามาโต้ อินดัสทรี

ที่อยู่ติดต่อ :

113/4 ม.4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.เปิดใบสั่งซื้อ material
  2.กำหนดการเรียก material เข้ามา บจก.
  3.รับวางบิล-Invoice
  4.check stock inventory
  5.plan ประมาณการใช้ material ในแต่ละวัน-เดือน
  6.สรุปยอดซื้อ material ทุกสิ้นเดือน

ระยะเวลา :

กันยายน 2550

ถึง

มีนาคม 2551

บริษัท :

บจก.อุตสาหกรรมกล่องสยาม

ที่อยู่ติดต่อ :

ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

ตำแหน่ง :

บริการขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับงานจากลูกค้าค่อยสั่งผลิตงานให้ลูกค้าในทางวางแผน,ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด,ต้องเคลียร์ปัญหาในเวลาที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีปัญหามาให้จบและไม่ให้เกิดความเสียหากับ บจก.โดยมากที่สุด,ตรวจคุณภาพสินค้าที่ลูกค้าตีคืนและหาสาเหตุว่าเกิดปัญหาอะไร

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2549

ถึง

สิงหาคม 2550

บริษัท :

บจก.หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป

ที่อยู่ติดต่อ :

1070 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

ตำแหน่ง :

ประสานงานการขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ตัดบิล รับชำระลงในเครื่องคอม,เปิดบิลใบกำกับภาษี,ทำลดหนี้
  ทำสต็อคทุกวันและสิ้นเดือน ,ทุกวันทำสรุปยอดซื้อ - ขาย
  ประมวลผลทุกสิ้นเดือนและสิ้นปี,ประมวลลูกหนี้,ประมวลสต็อค อื่นๆ..ลงบรรณทึกข้อมูลลูกค้า
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มกราคม 2552

ถึง

มกราคม 2552

สถาบันอบรม :

SYC

หลักสูตร :

ISO14001:2004

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

พฤศจิกายน 2551

สถาบันอบรม :

SYC

หลักสูตร :

ISO/TS16494:2002

ระยะเวลา :

กันยายน 2550

ถึง

กันยายน 2550

สถาบันอบรม :

ISOFT

หลักสูตร :

การให้ระบบโปรแกรม ISOFT

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ร้องเพลง,ว่ายน้ำ

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...