ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

23,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( จตุจักร)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 152 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.30
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนวราธิปบริหารธุรกิจ สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 3.13
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2553

ถึง

ปัจจุบัน

บริษัท :

บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

599/294 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานฝ่ายโครงการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ประสานงานภายในหน่วยงาน
  - ประสานงานฝ่ายโครงการ(Project) ติดต่อผู้รับเหมา
  - ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนเรื่องการประมูลจ้างฯ
  - จัดทำเอกสาร/จัดเก็บเอกสาร/งานธุรการต่างๆ
  - จัดเตรียมเอกสารยื่นซอง/ซื้อซองงานประมูลกับทางหน่วยงานราชการ
  - ช่วยงานด้านจัดซื้อติดต่อขอใบเสนอราคา/เปิด PO/ติดต่อซัพพลายเออร์
  - ปฎบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  - รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานภายในองค์กร
  *** หมายเหตุ : สนใจเฉพาะงานที่หยุดเสาร์และอาทิตย์ ***

ระยะเวลา :

กันยายน 2552

ถึง

มกราคม 2553

บริษัท :

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

ที่อยู่ติดต่อ :

111 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการศึกษา

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - จัดทำเอกสาร/จัดเก็บเอกสาร/งานธุรการต่างๆ
  - ประสานงานภายในหน่วยงาน
  - ช่วยงานผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการด้านอื่น
  - ปฎบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2550

ถึง

กุมภาพันธ์ 2552

บริษัท :

ปรัชกุล

ที่อยู่ติดต่อ :

7/352 ซ.วิภาวดีรังสิต36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - จัดทำเอกสาร/จัดเก็บเอกสาร/งานจัดซื้อต่างๆ
  - ประสานงานภายในหน่วยงาน
  - ติดต่อสั่งซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการ
  - ติดต่อกับซัพพลายเออร์เรื่องต่างๆ
  - เปิด PO/ทำเรื่องเบิกเงิน(กรณีซื้อเป็นเงินสด)

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2544

ถึง

ตุลาคม 2549

บริษัท :

ร้านอนันตวนา

ที่อยู่ติดต่อ :

207/110 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210

ตำแหน่ง :

พนักงานขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ขายสินค้าประเภทเครื่องใช้สำนักงาน/กิ๊ฟช็อป/เครื่องเขียน
  - ติดต่อสั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
  - จัดทำบิลเงินสดและใบกำกับภาษีให้ลูกค้า
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
20 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
15 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  -

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  -
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...