ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั๋วไป,เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 59 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : ม.รัตนบัณฑิต สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.16
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วษท.เกษตรและเทคโนโลยีอุบลฯ สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 1.89
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

เมษายน 2551

ถึง

กรกฏาคม 2552

บริษัท :

บริษัท ไวร์เออแอนด์ไวเลส จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคาร ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส เลขที่ 54 ซอยพัฒนาการ 20 ถนน พัฒนาการ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวงกรุงเทพฯ 10250 โทร : +(66) 2717-9000 แฟกซ์ : +(66) 2717-9900

ตำแหน่ง :

Administrator

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการประจำไซร์งาน หน่วยงาน ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดินถนนพระราม9(DEPOT&OCC)
  1. ในส่วนของงานเพิ่ม
  - ดูแลเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดของทีม DEPOT เช่น จัดเก็บใบ Work Order, Work PM,Request Order , Memo In , Memo Out, Quotation Spare Part Consumable Tool
  - ทำ VH3 ประจำเดือน ของทีม DEPOT
  - การอบรมต่างๆของทีม เช่น อบรม Corporate Program & Core Competency Program สำหรับพนักงานที่ได้ปรับเป็นพนักงานประจำ,อบรมต่างๆจาก Learning Center , อบรมจากหน่วยงาน BMCL,บริษัท ไวร์เออ แอนด์ไวร์เลส จำกัด
  2. ในส่วนของ HR
  - บันทึกใบลาต่างๆ ให้กับทุกทีมDEPOT
  3. อื่นๆ
  - ดูแลเกี่ยวกับ 7 ส.
  - ดูแลเกี่ยวกับรายงานการประชุมของแต่ละทีม ในทุกๆ เดือน
  - ดูแลเกี่ยวกับการรับเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ , โอวัลตีน, คอฟฟี่เมต, น้ำตาล
  - จัดทำสันแฟ้ม,ป้ายอุปกรณ์ต่าง
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2552

ถึง

สิงหาคม 2552

สถาบันอบรม :

True Learning Center

หลักสูตร :

วิธีการใช้งานของเครื่อง multi-Funtion (Ricoh)

ระยะเวลา :

กันยายน 2551

ถึง

กันยายน 2551

สถาบันอบรม :

True Learning Center

หลักสูตร :

Effective Administration Seminar

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

สถาบันอบรม :

True Learning Center

หลักสูตร :

7 S.

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นMicrosoft Office PowerPoint 2003,Word,Excel

  และจัดทำตารางคำนวณและกราฟได้จัดทำเอกสารMemo

  Notification, Request Order,จัดทำสันแฟ้ม,ป้ายอุปกรณ์ต่างๆ,จัดทำตารางอบรมต่างๆ

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี 4 เดือน
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...