ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เลขานุการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เลขานุการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เลขานุการชาวต่างชาติ,งานสถานทูต,งานองค์กรสหประชาชาติ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

23,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชา : การจัดการการท่องเที่ยว
วุฒิ : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 3.58
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : วชิราวุธวิทยาลัย สาขาวิชา : English And Frech Program
วุฒิ : มัธยมศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 3.32
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2550

ถึง

สิงหาคม 2552

บริษัท :

United Airlines

ที่อยู่ติดต่อ :

Suvarnabhumi Airport

ตำแหน่ง :

Customer Service Representative

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

    รายละเอียดการทำงาน :

    Check in passengers, Releasing the flights, Do the gate station, airlines documentaries
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2549

ถึง

มกราคม 2550

สถาบันอบรม :

United Airlines

หลักสูตร :

Customer Service

ระยะเวลา :

มีนาคม 2547

ถึง

พฤษภาคม 2547

สถาบันอบรม :

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

หลักสูตร :

Administration and Secretary

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ญี่ปุ่น

ฟัง

ดีมาก

ดี

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

เขียน

ดีมาก

ดี

พอใช้

    ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

    โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
    [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...