ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เลขานุการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เลขานุการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เลขานุการ
2. สาขาอาชีพหลัก : ประสานงานโครงการ/ออกแบบโครงการ/ร่างโครงการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประสานงานโครงการ
3. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประสานงานทั่วไป

เงินเดือนที่ต้องการ :

30,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 41 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : International Hotel and Tourism Industry Management School ( I-TIM ) สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วุฒิ : Diploma
ปีการศึกษาที่จบ : 2535 เกรดเฉลี่ย : --
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : Lanna commercial College (จ.เชียงใหม่) สาขาวิชา : การตลาด
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.)
ปีการศึกษาที่จบ : 2531 เกรดเฉลี่ย : 2.10
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2554

ถึง

เมษายน 2554

บริษัท :

บริษัท เจ ไอ บี กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

528 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 16-18) วัฒนา กทม

ตำแหน่ง :

เลขานุการและ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลจัดการงานทั่วๆๆ ไป และจัดการเรื่องติดต่อประสานงานภายนอกและภายในบริษัท และดำเนินการจัดการแทนในกรณีที่ท่านกรรมการผู้จัดการไปต่างประเทศหรือตามที่ได้รับมอบหมายงาน วางแผนงานบริหารและแก้ปัญหาต่างๆๆ

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2553

ถึง

เมษายน 2554

บริษัท :

บริษัท พรูเด้นเชียลประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

ถนนสุขุมวิท

ตำแหน่ง :

ตัวแทนประกันชีวิต

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  แนะนำ นำเสนอแบบคุ้มครองรายได้และสวัสดิการสุขภาพที่เหมาะสมกับรายได้และความต้องการของลูกค้า รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งที่ลูกค้าควรรู้

ระยะเวลา :

กันยายน 2551

ถึง

พฤษภาคม 2553

บริษัท :

Global It Support & Service Co., Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

ชั้น 36 Empire Tower ถนนสาทร กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย, นัดหมาย จัดประชุม, ดำเนินการประชุมแทนติดตามงานของทีมงาน, วางแผนงาน และออกไปทำงานนอกสถานที่แทนผู้บังคับบัญชา ,ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2541

ถึง

สิงหาคม 2551

บริษัท :

Angel shop

ที่อยู่ติดต่อ :

โซน B ซอย 5 จตุจักรพลาซ่า แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

เจ้าของกิจการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บริหาร-ดูแล-ควบคุม การผลิต การออกแบบ การจัดซื้อ ติดต่อลูกค้า การตลาดทั้งในและต่างประเทศ จัดอบรบ-สอนผู้สนใจ

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2539

ถึง

พฤษภาคม 2541

บริษัท :

Sanken (Thailand) Co., Ltd. [ Mitsui Construction Co., Ltd. (Bangkok Office) ]

ที่อยู่ติดต่อ :

ชั้น 9 อาคารเสริมมิตร ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงวัฒนา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลสำนักงานให้เรียบร้อย, ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย, จัดเตรียมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกในการประชุมทั้งในและนอกสถานที่, จองที่พักโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ, รับรองแขกของบริษัทใน-นอกสถานที่, ไปทำงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย, จัดตารางการทำงาน การนัดหมาย การพักผ่อนของผู้บังคับบัญชา, ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จการ

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2537

ถึง

มกราคม 2539

บริษัท :

ฺBoonpong Land Co., Ltd. ( กลุ่มบริษัทบุญผ่อง )

ที่อยู่ติดต่อ :

ชั้น 24 Boonpong Tower ( ปัจจุบันคือตึก EXIM Bank และบริษัทย้ายที่ทำการไปตั้งด้านหลังตึกแทน )

ตำแหน่ง :

Project Co-Ordinator / เลขานุการโครงการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  หน้าที่หลักประสานงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง การพัฒนาพื้นที่ในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินของผู้รับเหมา มีหน้าที่ตรวจสอบงานก่อสร้างในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ การโฆษณาโครงการ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สรุปรายละเอียดการขาย การจองพื้นที่ และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยังทำหน้าที่เลขานุการโครงการควบคู่ไปด้วย

ระยะเวลา :

เมษายน 2536

ถึง

กุมภาพันธ์ 2537

บริษัท :

บริษัท อินทนนท์ สักทอง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

สนญ. ร้านท่าน้ำ จ.เชียงใหม่ ทำงานที่ สนง.กรุงเทพ ถนนประชาชื่น

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดทีมขาย, ดูแลงานการขายและเอกสาร, ประชุม, แก้ไขปัญหา, บริหารฝ่ายขาย,ดูแลลูกค้า จนปิดโครงการ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2538

ถึง

กรกฎาคม 2538

สถาบันอบรม :

Bisnews Public Company Limited

หลักสูตร :

Computer Course ( Word for Window, Excel )

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  กล้าแสดงออกเช่น การเต้นรำ แสดงต่างๆ และกล้าแสดงออกทางความคิด สามารถทำประชุม อบรม มีความคิดสร้างสรรค์เสนอเพื่อต่อยอดในงานเพื่อให้ทำงานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ มีความรู้ในเรื่องการร่างสัญญาต่างๆ พอสมควร, มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานในองค์กรและภายนอกบางกรณี ทั้งนี้ นอกจากงานที่ได้ระบุในข้างต้น ยังเคยรับงานจัดการติดต่อ ต่อรองเจรจา กับสรรพากรสำหรับบริษัทที่มีปัญหาให้เรียบร้อย ส่วนงานด้านศิลปะ สามารถออกแบบเครื่องประดับ งานตกแต่ง หรืองานศิลปะที่เป็นงานฝีมือ

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ในระหว่างที่เปิดกิจการ Angel Shopได้จัดตั้งคณะบุคคล ทำงาน Organize โดยใช้ชื่อว่า Premium line โดยในระยะเวลาสั้นๆ โดยจัดพื้นที่ขายสินค้าพร้อมงานบันเทิง (การแสดงบนเวทีและ Concert ต่างๆ) ทั้งในกรุงเทพและต่้างจังหวัด เช่นงานส้มสีทอง จ.น่าน, งานวันแรงงานสะพานขาว (ถนนลูกหลวง) งาน Valentine Funny Festival (บริเวณลานจอดรถด้านหน้า Jusco รัชดา) เป็นต้น

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...