ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : มัคคุเทศน์/ไกด์/ล่าม/จองห้อง-ตั๋ว
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : มัคคุเทศน์/ไกด์/ล่าม/จองห้อง-ตั๋ว
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : TOUR OPERATION & RESERVATION
2. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

16,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 64 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
วุฒิ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2555 เกรดเฉลี่ย : 3.20
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
วุฒิ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2555 เกรดเฉลี่ย : 3.24
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2552

ถึง

พฤษภาคม 2552

บริษัท :

ศิรินทร์ ทราเวลจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

427/17 อาคารDimond Tower ซอย7 ถ.สีลม ข.บางรัก กทม 10500

ตำแหน่ง :

TOUR OPERATION&RESERVATION

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. Tour Operation คือการติดต่อลูกค้าในการให้ข้อมูลการเดินทางไปยังแต่ละประเทศ และจัดทำ Presentation ในแต่ละประเทศ ที่ลูกค้าจะไปในประเทศนั้นๆ
  2. Reservation จองห้องพัก และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

บริษัท :

นิวเวย์ทราเวลจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

559/20 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ตำแหน่ง :

TOUR OPERATION&RESERVATION

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. Tour Operation คือ ทำหน้าที่ รับ Order มาจากพี่เลี้ยง และนำมาออก Voucher Accommodation & Voucher Service
  2. ติดต่อ Contract Rate
  3. Reservation ทำการจองห้องพักในโรงแรมต่างๆ รถเช่า ภัตตาคาร และสถานที่บริการต่างๆ
  4. Account Department ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบ invoice และตรวจความถูกต้องในใบ Voucher ต่างๆ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2550

ถึง

ธันวาคม 2550

สถาบันอบรม :

ครูสอนดำน้ำพิเศษ

หลักสูตร :

ดำน้ำ

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
50 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
50 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - มีทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทย อังกฤษ ได้คล่องและรวดเร็ว

  - มีทักษะการใช้ โปรแกรม Ms office และ Internet เป็นอย่างดี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  - รางวัลที่1การประกวดการวาดภาพวันพ่อแห่งชาติ 2540-2542 โรงเรียนสวนมิสกวัน

  - ใบเกียรติบัตรรับรองรำไทย จากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  - รางวัลที่1 การพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

  - คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  - ชมรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...