ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ :
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ทำแบบภงด.1 3 53 ภพ.30 ภงด.51 ภงด.50 และ ภงด.90 ภงด.91
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ทำแบบภงด.1 3 53 ภพ.30
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( พระโขนง, บางนา)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยพณิชยการบางนา สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 3.34
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2552

ถึง

มิถุนายน 2555

บริษัท :

บริษัท ที.ทีม.จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูล

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ติดต่อประสานงานลูกค้า คัดแยกบิลค่าใช้จ่าย ทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย จัดทำแบบ ภงด.1, 3, 53 ภพ.30 ภงด.90, 91 ภงด.50, 51 ทั้งยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ทและยื่นสรรพากรตามเขต คีย์เอกสารทุกอย่างที่จัดทำมาข้างต้นผ่านโปรแกรมบัญชี formula
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มกราคม 2550

ถึง

มิถุนายน 2555

สถาบันอบรม :

ธรรมนิติ, บริษัท คอนเซ็พท์ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

หลักสูตร :

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สามารถเรียนรุ้งานไ้ด้เร็ว และมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พอสมควร

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...