ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บุคคล/ฝึกอบรม
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

11,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.99
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปวส
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 3.67
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2551

ถึง

เมษายน 2552

บริษัท :

บ.คริสโก้ ( ประเทศไทย ) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

85 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - สรรหาพนักงาน
  - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  - ประเมินผลพนักงานที่ครบทดลองงาน - ประจำปี
  - ทำสถิติของพนักงาน-สรุปสถิติการมาทำงานประจำปี
  - โทรแจ้งพนักงานเข้าโรงพยาบาล , ส่งรายงาน กท16-กท.44
  - ประกันสังคม แจ้งขึ้นทะเบียนพนักงานใหม่,แจ้งพนักงานเข้า-ออก
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2549

ถึง

มกราคม 2551

บริษัท :

บ.โมดูล่าร์ คอมพาวด์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

50/86 หมู่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ค่าจ้าง สรุปวันทำงานพนักงานรายวัน+สรุปวันลาเกินพนักงานรายเดือน+สรุป OT ของพนักงานรายวัน+พนักงานรายเดือน
  - ประกันสังคม แจ้งขึ้นทะเบียนพนักงานใหม่,แจ้งพนักงานเข้า-ออก (ปกส.)
  - ทำสถิติการมาทำงานประจำวันของพนักงานรายเดือน+พนักงานรายวัน ส่งรายงาน ผู้บังคับบัญชา , สรุปสถิติการมาทำงานประจำปี
  - โทรแจ้งพนักงานเข้าโรงพยาบาล , ส่งรายงาน กท16-กท.44
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2547

ถึง

มกราคม 2549

บริษัท :

บ.ทิพย์สุวรรณกลการ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

99/3 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - รับสมัครงาน สัมภาษณ์งานเบื้องต้น ส่งต้นสังกัด
  - ทำค่าจ้าง , สรุปวันทำงาน พนักงานรายวัน+พนักงานรายเดือน
  - ติดต่อกับประกันภัยต่างๆ เกียวกับการซ่อมรถยนต์
  - ส่งงานทาง Internet ให้กับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - ใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ดี
  - ใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ได้รับรางวัลเหรีญทองแดงในการแข่งขันวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษระดับ ปวส.
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...