ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ช่างไฟฟ้า-เขียนวงจร PLC,Operator คุมการผลิต,อื่นๆ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

9,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ชลบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลับเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชา : ไฟฟ้าติดตั้ง
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.90
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลับเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 3.34
ประสบการณ์การทำงาน :
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
20 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
15 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สามารถเขียนวงจร PLC

  สามารถต่ววงจรและไล่วงจร ตู้ CONTROL

  สามารถใช้Conputer พื้นฐานได้

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  Project จบ ปวส

  จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  ลิฟต์จำลอง สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนของรุ่นต่อๆไป

  องค์ประกอบลิฟต์หลักๆ

  -Program PLC ซึ่งเป็นตัวควบคุมการทำงานของลิฟต์

  -ตัวโครงสร้างลิฟต์ ซึ่งทำมาจากเหล็ก

  -มอเตอร์ สำหรับประตู (เปิด-ปิด) และห้องลิฟต์ (ขึ้น-ลง)

  -Relay สลับการทำงานของมอเตอร์  Project ช่างไฟฟ้า รุ่น 25 ปี 2552
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...