Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

- ออกแบบแก้ไข Artwork ในการทำสื่อและอุปกรณ์การต...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 20,000 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

1.ดูแลรับผิดชอบ การสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ,พร้อ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า สาขา ชลบุรี ด่วน!

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

ต้อนรับผู้แทนจำหน่ายอย่างมืออาชีพ ลงทะเบียนการด...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง

พนักงานขาย

บริษัท ทาวรัส ไทย กรุ๊ป จำกัด

ขายผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ยี้ห้อทาว...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 22,000 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

ERP Application Consultant

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 30รายการ
รองผู้จัดการควบคุมทรัพย์สิน (Fixed Asset Control)

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

-จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของธนาคารให้ถูกต้อง...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector) ด่วน....

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อทุกประเภท ทั้งที่มีหลัก...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 30,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(ประจำสาขา)

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

-บริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ของสาขาธนาคาร -ควบคุม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางแค

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการพิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

Recovery Collector

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

•ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า ที่เกินกำหนดร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

ผู้จัดการเครือข่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ (Branch Manager) สาขาบางเลน สาขากำแพงแสน

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

- พิจารณาสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย(น...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม กำแพงแสน

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต ประจำสาขา ศรีสะเกษ, แกลง, ปราจีน

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ลักษณะงาน 1.ขยายฐานสินเชื่อลูกค้าสินเชื่อนาโนเค...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ

รองผู้จัดการสาขา - ผู้จัดการสาขา

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ขอบเขตความรับผิดชอบ (Job Summary) -บริหารจัดการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์

เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านBranch Procedure

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

-ดูแลงานด้านProcedure, คู่มือการปฏิบัติงานสาขา ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

-จัดทำP/O จัดซื้อ จัดจ้าง การเช่าพัสดุและบริการ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 25,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

IT Manager

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

Operate and Manage IT infrastructure ,Network ,...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่ส่วนระบบงานสินเชื่อ

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

- บันทึกข้อมูลลูกค้า และเงื่อนไขการเบิกใช้สินเช...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงานใหญ่(รัชดาภิเษก)

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ติดต่อประสานงานภายในห...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

-ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาสินเชื่อ หนังสือค้ำประกัน ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่ Call Center

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

- บริการตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งนำเสนอ...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่อาวุโส-ฝ่ายขายสินเชื่อSME

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

- วางแผนดำเนินงาน และขยายฐานลูกค้าด้านสินเชื่อธ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

รอง - ผู้จัดการอาวุโส ธุรการ ส่วนงานอาคารสถานที่

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

1. งานออกแบบอาคารสำนักงาน 2. งานปรับปรุง ตกแต่...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ช่าง / พนักงาน ธุรการ ส่วนงานอาคารสถานที่

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

1. เข้าดูแล ผู้รับเหมาให้ดำเนินการปรับปรุงตกแต่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 40,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

OA supervisor

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

•บริหารและควบคุมสำนักงานกฎหมายที่ธนาคารว่าจ้างท...

เงินเดือน(บาท) : 21,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบ

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

-ทดสอบระบบงาน/จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านระบบง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการ

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

รายละเอียดของงาน 1. ประสานงานด้านเอกสารต่างๆที่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

System Analyst

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

Responsibilities: • Previous experience with ap...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

ผู้จัดการสาขานาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ประจำสาขา นครปฐม ถนนจันทร์

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

- บริหารจัดการสาขานาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด 30 รายการ