• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรปราการ , เมือง
Sawatdeegroup(Thailand) co.,ltd
sales representative ตัวแทนขายสินค้า
1 รับผิดชอบการขายและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านช่องทางจริง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้า ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย 2 พัฒนาแผนการขยายช่องทางการขาย บรรลุเป้าหมายในการเปิดตลาดใหม่ พัฒนาลูกค้าใหม่และขยายขอบเขตการขายผลิตภัณฑ์ 3 รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการขายในพื้นที่กำหนดการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 4 รวบรวมข้อมูลถูกต้องที่ได้รับจากตลาดที่เกี่ยวข้อง ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
sales admin ต้องการด่วน
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น โบนัส ขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายและสร้างให้ยอดเติบโต ทำบัญชี ตัด stock สินค้าของบริษัท ดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและร้านค้า online ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า ดูแลลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้า ให้คำแนะนำลูกค้า สำหรับปัญหาการใช้งานต่างๆ จัดแพคสินค้าตามคำสั่งซื้อ ส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ รับผิดชอบคลังสินค้าและการจัดส่ง logistics service and warehouse operation ดูแลจดบันทึกประเภท และจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ การจัดการตรวจสอบสินค้า ก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้าหรือผู้ใช้ ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่มีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่ จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวางและเก็บรักษา จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้าเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและการดูแล ทำรายงานสินค้าคงคลัง ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า เบิกสินค้าและจัดสินค้าตามออเดอร์ของลูกค้า
สมุทรปราการ , เมือง
Sawatdeegroup(Thailand) co.,ltd
ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางเครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์รายวัน product entity channel sales representative cosmetics daily chemicals channel
1 รับผิดชอบการขายและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านช่องทางจริง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้า ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย 2 พัฒนาแผนการขยายช่องทางการขาย บรรลุเป้าหมายในการเปิดตลาดใหม่ พัฒนาลูกค้าใหม่และขยายขอบเขตการขายผลิตภัณฑ์ 3 รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการขายในพื้นที่กำหนดการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 4 รวบรวมข้อมูลถูกต้องที่ได้รับจากตลาดที่เกี่ยวข้อง ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top