Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Graphic Design

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด้านอื่นๆ แนะนำสินค้า และขายสินค้า ผ่านทางโทรศัพท์ ทำงานเอกสารด้านใบเสนอราคา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

นักวิเคราะห์ข้อมูล

Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล เช่น ยอดขาย สนับสนุนฝายการตลาด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของบริษัท ดูแลและจัดทำ Cashflow บริษัทฯ ดูแลเงินสดย่อย ติดต่อธนาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 62รายการ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเทคนิคการขายสินค้า

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

1.จัดหาและพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์ 2.อบรมสินค้าและเทคนิคการขายและสคริปการขายสินค้าให้กับพนักงาน 3.สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (วิทยากร)

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- บรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนและพนักงานประจำของบริษัทตามหลักสูตรที่กำหนด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ลักษณะหน้าที่ : 1. การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม และแผนฝึกอบรมประจำปี 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ทั้งหน่วยงานราชการ ที่เกียวข้องกับการฝึกอบรม 3. นำส่งยื่นขอรับรองหลัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - สำรวจความจำเป็นในการจัดฝึกอบรม - ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายในและประสานงานการจัดฝึกอบรมภายนอก - ติดตามและสรุปผลหลังการจัดฝึกอบรม - จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฯ(งานโครงการ)**ด่วนมาก**

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

RECRUIT - สัมภาษณ์และทดสอบผู้สมัครงานก่อนส่งต่อให้หัวหน้างานพิจารณา - ควบคุม/ตรวจสอบ Manpower ของบริษัทในเครือให้เป็นปัจจุบัน - สามารถคิดวิเคราะห์วางแผนช่องทางการสรรหาใหม่ ๆ TRAINING - จัดฝึกอบรมตามแผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

ดูแลประสานงานเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร ประสานงานการส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก บันทึกประวัติการฝึกอบรม และจัดทำเอกสารของแผนก เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม อาทิ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

-เรียบเรียงบทความเพื่อนำลงเว็ปไซต์ / ถ่ายภาพ / ออกแบบ PhotoShop / ถ่ายVDO -จัดทำสื่อต่างๆในการเรียนรู้ ภาพหรือวีดีโอ / ทำกิจกรรมนันทนาการ / เขียนประชาสัมพันธ์ -ติดต่อประสานงานกับฝ่าย IT เพื่อพัฒนาปรับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานใหม่(ด้านเครื่องมือสือสาร)

บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำกัด

-อบรมให้ความรู้ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนำมาจำหน่าย(โทรศัพท์มือถือ,Simcard,Accessorie) -ศึกษาหาความรู้ด้านเครื่อข่ายมือถือเพื่อถ่ายทอดต่อ -จัดทำคู่มือในการฝึกอบรบ ด้านการขายและบริการ -จัดทำคู่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

Silkspan Co.,Ltd

1. รับผิดชอบการประสานงานกับทีม Sales เพื่อพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิคการขาย 2. รับผิดชอบงานฝึกอบรม Orientation พื้นฐานธุรกิจ Broker ประกันภัย บัตรเครดิต-สินเชื่อ ที่บริษัทให้บริการ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท ริช เรสเตอรองค์ จำกัด

-จัดทำแผนอบรมประจำปี -จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม -กำหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม -ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์กร -รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกก...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 20,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (เพชรบูรณ์)

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

- อบรม ให้ความรู้ด้านโทรศัพท์มือถือ, เทคนิคการขาย ให้พนักงาน PC, Sale ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผิดชอบ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ดูแลบริหารจัดการทีมขายในความรับผิดชอบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ประจวบคีรีขันธ์)

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

- อบรม ให้ความรู้ด้านโทรศัพท์มือถือ, เทคนิคการขาย ให้พนักงาน PC, Sale ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผิดชอบ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ดูแลบริหารจัดการทีมขายในความรับผิดชอบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท ทีอาร์เอฟฟีด มิลล์ จำกัด

-ดูแลด้านงานอบรมทั้งระบบ ทั้งอบรมภายนอก และอบรมภายใน - ดำเนินการขอรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน -ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกต่างๆ -ควบคุมการทำงานของพ่อบ้าน-แม่บ้าน ตลอดจน บริเวณบร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ประจำหน่วยงานวังน้อย ( ด่วนมาก )

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด

ประสานงานเพื่อดำเนินการจัดอบรม จัดเตรียมห้องประชุมและห้องอบรม วิทยากรอบรมพนักงานใหม่ ดำเนินการยื่นเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา วังน้อย

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

- ประสานงานฝึกอบรมในการจัดอบรมภายในและภายนอก - เอกสานงานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ ISO - ปฐมนิเทศให้ความรู้พนักงานเข้าใหม่และติดตามผล - จัดกิจกรรมให้กับพนักงาน - เขียนแผนโครงสร้างการพัฒนาบุคคลากร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม ตามระบบ ISO และจัดทำตัวชี้วัด (KPI)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

-วางแผนหาความต้องการจัดฝึกอบรม (TrainingNeed) -วางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี (TrainingRoadmap) -เขียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรม / จัดทำคู่มือหรือเอกสารหลักสูตรฝึกอบรม -ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่ม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน นอกองค์กร -มีความสามารถในการดำเนินการอบรมตามแผน และเป็นเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรมได้ -สามารถใช้โปรแกรม Word ,Power pointได้ดี -รับผิดชอบกิจกรรม CSR ให้กับองค์กร -สาม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประเมินผล

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Trainning Officer

ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

-ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประสานงานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงการจัดฝึกอบรม -ดำเนินการตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ -ประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม -จัดทำข้อมูลรายงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ทั้งหมด 62 รายการ