Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ช่างปรับฉีดพลาสติก

บริษัท พาสทินา จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท ยูส ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Graphic Design

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

- ออกแบบสื่อ 2D ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ Online เพื่อส่งเสริมการตลาด - สามารถสื่อสารกับลูกค้า เพื่อรับข้อมูลความต้องการมาใช้ในงานออกแบบให้ต้องความต้องการ - สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับพนักงานในบริษัทได...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000 06/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 16/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 153รายการ
วิศวกรโครงการ ประจำโครงการ โรงงานนิคมอุตสาหกรรม เวลโกวร์

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ โรงงานนิคมอุตสาหกรรม เวลโกวร์

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา บางปะกง

วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร ประจำโครงการ โรงงานนิคมอุตสาหกรรม เวลโกวร์

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วิศวกรที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ดูแลตรวจสอบในส่วนงานระบบ ประกอบอาคาร ไฟฟ้า, ประปา,แอร์

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา บางปะกง

QC & QA Supervisor (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- บริหารงานระบบตรวจสอบคุณภาพ - ถ้ามีความรู้ด้าน Flexible Packaging จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล(ปฎิบัติงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู)

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

-Control and operate of the recruitment process. -Operate on the salary and other benefits of employees.

เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 50,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Rider) ประจำพื้นที่ จ.สกลนคร(อ.สว่างดินแดง, อ.วานร,อ.พรรณานิคม,อ.พังโคน,อ.ส่องดาว)

Garena Online (Thailand) Co., Ltd.

- ติดตามดูแลลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่าให้มีความประทับใจทั้งในบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - เสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม /ข้อสงสัย และให้ข้อมูลกับลูกค้าของบริษัทได้...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สกลนคร

เจ้าหน้าที่สโตร์ค้าปลีก (สาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ) ด่วนเปิดใหม่!

ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด

(1) รับผิดชอบงานแคชเชียร์ งานบริการลูกค้า และความเรียบร้อยของร้าน (2) รับผิดชอบงานตรวจรับสินค้า ควบคุมคุณภาพและจัดเก็บสินค้า ตามมาตรฐานบริษัทที่กำหนดไว้ (3) ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และควบคุมสินค้าหน้าร้า...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

รองผู้จัดการสโตร์ค้าปลีก (สาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ) ด่วนเปิดใหม่!

ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด

(1) ดูแลและควบคุมมาตรฐานของสาขา รวมถึงบุคลากร (2) ดูแลและดำเนินงานตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบให้

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 19,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

พนักงานขับรถจัดส่งสินค้าและพนักงานคลังสินค้า(ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร) ด่วนมาก

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

- งานคลังสินค้าทั้งหมด - ขับรถส่งสินค้าตามสาขาของบริษัทฯ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำนิคมฯสินสาคร(ด่วน)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี - ดูแลงานด้านคลังสินค้าทั้งระบบ - รับสินค้าเข้าคลังสินค้า - เบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิก - จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ - จัดสินค้าให้พนักงานส่งสินค้าไปส่งตามสาข...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าเเผนกจัดส่งสินค้า ประจำนิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร ด่วนมาก !!!

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

1. วางแผนงานด้านโลจิสติกส์ 2. ดูแลจัดการงานด้านคลังสินค้า,การขนส่งสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ดูแลติดตามผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 20,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)(ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

ดูแล ควบคุมและตรวจสอบการผลิต วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตLeader Manpower (ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิต - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาและอบรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้สะอาดและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่บุคคล ( ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร )

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

1.บันทึกเวลาเข้างานพนักงาน ขาด ลา มาสาย กฎระเบียบของบริษัท 2.จัดทำสัญญาจ้าง และทะเบียนประวัติพนักงาน 3.ปฏิบัติหน้าที่สรรหาว่าจ้างบุคลากร การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร 4.ติดต่อสื่อต่า...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ล่ามภาษาพม่า( ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร )

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

1.ดูแลพนักงานต่างด้าว สวัสดิการต่างๆ 2.จัดทำสัญญาจ้าง และทะเบียนประวัติพนักงาน 3.ปฏิบัติหน้าที่สรรหาว่าจ้างบุคลากร การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร 4.ติดต่อสื่อต่างๆเช่น นิตยสาร, Interne...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ประจำโรงงานนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

1.นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.พิจารณาและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการทดลอง 3.ทดสอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมสรุปผลการทดลองอย่างถูกต้องครบถ้วนแก่ผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

IT Support (ประจำนิคมบางปะอิน)

CEVA Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด 153 รายการ