เกี่ยวกับเรา

กี่ยวกับซุปเปอร์แบรนด์พรีเมี่ยม จํากัด (เอสบี)บริษัท ซุปเปอร์แบรนด์พรีเมี่ยม จํากัด (เอสบี) คือกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าเครื่องครัวและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร มากว่า40ปีทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสินค้าพรีเมี่ยมต่างๆเอสบีคือโรงงานผู้ผลิตและจัดจําหนา่ ยสินค้าทั้งในและ ต่างประเทศในหลายประเทศทั่วโลกเอสบี มีความชํานาญด้านการตลาดสําหรับสินค้าพรีเมี่ยม สินค้าพิมพ์โลโก้ และสินค้าสั่งผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาแบรนด์ควบคู่กับสินค้าที่ลูกค้าจัดจําหน่ายเอสบจี ะเน้นคัดสรรคุณภาพสินค้าการให้บริการตลอดจนการบริหารต้นทุนสินค้าให้เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าสามารถดําเนินการสร้างและพัฒนาแบรนด์ของลูกค้าได้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยความสามารถและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและการพิมพ์โลโก้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับแบรนด์ของลูกค้าให้เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์ด้านแบรนด์ของลูกค้า


ข้อมูลติดต่อ
ปารมี เลาหนุวัติ
บริษัท ซุปเปอร์แบรนด์พรีเมี่ยม จำกัด 39/1 หมู่​3 สุข​สวัสดิ์​70​ ต​ำ​บล​บาง​ครุ ​อำเภอ​พระประแดง ​สมุทร​ปราการ ​10130 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top