• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน
บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1 สรรหาและรับสมัครพนักงานจากแหล่งงานต่างๆ สำนักงานจัดหางาน และสื่อโฆษณาต่างๆ 2 สัมภาษณ์งานผู้สมัครงานเบื้องต้น 3 ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารใบสมัครงาน 4 ทำสัญญาจ้าง คีย์ข้อมูลพนักงานใหม่เข้าระบบ bplus 5 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 6 จัดทำสรุปรายงานการเข้า ออกของพนักงานประจำสัปดาห์ 7 สำรวจข้อมูลและความต้องการกำลังคนล่วงหน้าจากแผนก ฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลและทำรายงานสรุปเกี่ยวกับอัตรากำลังทุกเดือน 8 จัดทำประกาศต่างๆ เช่นเลิกจ้าง พ้นสภาพ หนังสือเตือน 9 update ข้อมูลใบพรรณนาลักษณะงานในแต่ละตำแหน่งงาน 10 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว เช่นต่ออายุเอกสาร ใบอนุญาตทำงาน พาสปอร์ต แจ้งแรงงานต่างด้าวออกจากงาน ดำเนินการเรื่องเอกสารประกันสังคมแรงงานต่างด้าว 11 งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,378 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top