JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
21,007
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 พ.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 พ.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 21,007

เกี่ยวกับเรา

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ


ข้อมูลติดต่อ

Mr.Buntoon Chankheaw
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000 ประเทศไทย
โทร. 025904549
แฟกซ์. : 025904369

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
กระทรวงสาธารณะสุข
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -
E-mail

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

International Communication Officer

1. มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารสาธารณสุขอย่างน้อย 5 ปี 2. สามารถย่อยเนื้อหางานวิจัย นำเสนอสู่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเข้าใจคุณลักษณะของสื่อรูปแบบต่าง ๆ 3. เข้าใจ Content งานวิจัย มีทักษะการวิเครา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 16/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

International Communication Specialist

1. มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารสาธารณสุขอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป 2. สามารถวางแผนงานด้านการสื่อสารรูปแบบ International ได้ 3. เข้าใจ Content งานวิจัย มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถย่อยเนื้อหางานวิจัย นำเ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 16/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Health Economist (Open for Thai candidates)

KEY DUTIES & RESPONSIBILITIES: Collaborate, engage, and coordinate with relevant groups to complete assigned projects Design, conduct, and interpret health economics analyses using a variety of metho...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 16/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยวิจัย (จบด้านเภสัชศาสตร์)

• เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ • ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในความรับผิดชอบ เช่น บทความวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รายงานวิจัย เอกสารนโยบาย เป็นต้น • บริหารเงินในโครงการวิจัยที่ตนเ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 16/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Graphic Designer

• ออกแบบและดูแลภาพรวมของงานออกแบบของ HITAP ทั้งหมด เช่น policy brief รายงานวิจัย ภาพที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใน VDO • กำหนดอัตลักษณ์องค์กร และดูแลงานออกแบบของ HITAP ทั้งหมดให้เป็...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 16/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

นักวิจัย Researcher

งานวิชาการ งานวิจัย รายงานตรงต่อนักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายวิจัย - รับผิดชอบการพัฒนาโครงร่างข้อเสนองานวิจัยเพื่อเสนอต่อแหล่งทุน - บริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จลุล่วง มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไป...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 16/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

นักวิจัยอาวุโส Senior Researcher

Initiate new research projects, including development of proposals and protocols Apply advanced knowledge of research hypotheses in the development/initiation of research studies including setting res...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 16/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการต่างประเทศ Project Associates

With supervision from related authorities, plan and implement the plan for international projects under HIU, including but not limited to developing project proposals, planning for country visits, tec...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 16/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

หัวหน้างานบัญชี

1. งานบัญชี 1.1 วางแผนงาน ควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ส่วนของมูลนิธิฯ และส่วนของแหล่งทุน 1.2 ดำเนินงาน และกำกับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการเสนอราย...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 16/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

หัวหน้างานการเงิน

1. งานการเงิน 1.1 วางแผนงาน จัดระบบงานการเงิน และงบประมาณ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งในส่วนของมูลนิธิ และส่วนของแหล่งทุน 1.2 ตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 16/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 10 รายการ