• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
นนทบุรี , บางบัวทอง
บริษัท วี.คาร์โก จำกัด
operation supervisor
1 ควบคุมและบริหารจัดการงานขนส่งให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2 จัดการวางแผนเส้นทางเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายรวมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 3 บริหารจัดการรถขนส่ง รวมไปถึงการบำรุงรักษารถและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน 4 มีความรู้ความสามารถในการกำหนดมาตรฐานการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในงานขนส่ง 5 มีความรู้ความสามารถในการวางระบบ kpis ในฝ่ายที่ดูแล 6 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่ง เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย 7 ควบคุมต้นทุน และลดต้นทุนด้านงานขนส่ง 8 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อร่วมกันทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,955 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top