• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ช่าง GR
1 ดำเนินการซ่อมงานตามใบสั่งซ่อม ให้มีประสิทธิภาพ โดยประเมินจากเวลามาตรฐานที่ใช้ในการซ่อมของฮอนด้า 2 ตรวจสอบงานซ่อมที่ได้รับว่า มีงานซ่อมเพิ่มเติมอื่นใดจากรายการที่ได้รับแจ้งหรือไม่ หากมีรายการซ่อมเพิ่มเติมให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา เพิ่อประสานไปยังลูกค้าให้ได้รับทราบและอนุมัติงานซ่อมเพิ่มเติม 3 จัดเก็บรับผิดชอบและดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ประจำตัวที่ได้รับจากบริษัท 4 รับผิดชอบงานซ่อมที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา ให้ทันต่อกำหนดนัดหมายที่มีต่อลูกค้า หรือหากมีปัญหาอื่นใด ที่จะมีผลกระทบต่องานซ่อมทำให้ล่าช้า จะต้องแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้า 5 รับผิดชอบจำนวนชั่วโมงในการปฎิบัติงานของแต่ละบุคคลให้อยู่ในสัดส่วนที่เป็นมาตรฐานของฮอนด้า โดยกำหนดจากจำนวนชั่วโมง frt ที่คิดกับลูกค้า เทียบกับ จำนวนชั่วโมงการปฎิบัติงานที่มีอยู่ 6 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 3,069 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top