• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สุราษฎร์ธานี , ดอนสัก
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ช่างยนต์
1 ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และนายยามประจำวัน ตามระเบียบของเรือ 2 เป็นพลยามในเวลาเรือจอดและในเวลาเรือเดิน โดยจะต้องรายงานความผิดปกติใดๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทันที 3 เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกล ในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในเรือ และระบบต่างๆ ของเรือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4 เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกลในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ที่ต้องการใช้ซ่อมเครื่องจักรบนเรือก่อนเรือจอดซ่อม 30 วัน 5 เป็นผู้ช่วยรองต้นกลนการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรทั้งหมดในเรือ รวมทั้งระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเรือจอด 6 เป็นนายยามเดินเรือและนายยามเรือจอดในแผนก ตามแผนการเฝ้าระวังเครื่องยนต์เรือ 7 รับผิดชอบการทำความสะอาดในห้องเครื่องยนต์และห้องท้องเรือต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 8 รับผิดชอบการรักษาความสะอาดของสถานที่อยู่อาศัยและระวังไม่ให้มีสิ่งของต้องห้ามอยู่ในที่ดังกล่าวเป็นอันขาด 9 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสถานทีเรือตามระเบียบเรือ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,627 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top