• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (สาขา : ศูนย์ Honda รัชดา) MRT ห้วยขวาง
1 วางแผนยอดขายประจำเดือน สัปดาห์ วัน ชั่วโมง 2 วางแผนกำลังคน ตามโควต้า จัดคนให้เหมาะสม 3 วางแผนการลดและควบคุมต้นทุนตามงบประมาณ 4 วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 5 วางแผนและผลักดันการปฏิบัติงานพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน qscc และ sop อย่างมีประสิทธิภาพ 6 วางแผนการพัฒนา ฝึกอบรม สอนงานพนักงาน 7 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและพนักงาน 8 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของสาขาที่รับผิดชอบทุก ๆ สิ้นเดือน พร้อมทั้งสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 9 ทำการตลาดทั้งภายในและภายนอกสาขา 10 ตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทในทุก ๆ เรื่องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 11 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และประเมินร้านผลภาพรวมของร้านที่ดูแลรับผิดชอบ 12 พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน และบทลงโทษตามกฎระเบียบพนักงาน 13 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ 14 ดูแลระบบและสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด บรรยากาศดี 15 เสนอและพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องครัวภายในร้านตามงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 16 วางแผนและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 17 จัดทำสรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องและทำการจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด 18 สื่อสารเป้าหมายและแนวทางของบริษัทกับพนักงานทุกคนให้รับทราบโดยทั่วกัน 19 สร้างบรรยากาศการทำงานให้เป็นทีม และรู้สึกว่าบริษัท คิงคอง กรุ๊ป ไทยแลนด์ จำกัด คือบ้านของพนักงานทุกคน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 340 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top