• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน เจ คอนเซ็พท์ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

บริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด

Head of Kitchen (ธุรกิจร้านอาหารในเครือ เจ คอนเซ็พท์)

ดูแลพนักงานส่วนครัวและปฏิบัติตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด สามารถถ่ายทอดและกำกับดูแลวิธีการทำงานของพนักงานส่วนครัวได้ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหารให้ สะอาดและถูกสุขอนามัย วางแผนและดูแลจัดการวัตถุดิบภายในครัว และ เช็คสต๊อคสินค้าให้เพียงพอต่อยอดขาย จัดตารางกะงาน ตารางเบรก ในส่วนครัวได้อย่าง เหมาะสมไม่กระทบต่อการให้บริการลูกค้าภายในร้าน สรุปรายงานการทำเอกสารภายในร้านเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา รายงานการสอนงานและประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อทีมผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน,สมัครงาน,งาน ซับเจคทีฟ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

บริษัท ซับเจคทีฟ จำกัด

ผู้จัดการอาคาร, นิติบุคคล

ดูแลห้องคอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรี่ 31 ยูนิต พร้อมเข้าอยู่ ใจกลางสุขุมวิท49 15 จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม จัดซื้อ จัดหาทรัพย์สินตลอดจนจัดให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่เจ้าของร่วม ในอาคารชุด ภายใต้ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการอาคารชุด เรียกเก็บ เงินกองทุน และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และการให้บริการอื่น ๆ ในอาคารชุด ดำเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือตามมติของคณะกรรมการอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุดและพระราชบัญญัติอาคารชุด ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคต เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด ภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม รวมทั้งมีอำนาจในการติดตาม ทวงหนี้ ฟ้องร้อง บังคับคดี เป็นต้น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนตนเองได้ ในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 6 แต่ต้องแจ้งหรือปรึกษาหารือต่อคณะกรรมการอาคารชุดก่อนการดำเนินการ ในกรณีเร่งด่วน มีอำนาจจัดการในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ได้ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษา และจัดการทรัพย์สินของตนเอง จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด กำหนดระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุดและ ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

กุ๊กอาหารไทย/นานาชาติ

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 316 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top