หางานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม

รวมประกาศรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำทั้งหมดในสาขาอาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม คุณภาพอัปเดตใหม่ทุกวัน

  • อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน ฮงเฮงฮวด โปรดักส์ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตจอมทอง

บริษัท ฮงเฮงฮวด โปรดักส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)

1 ทำการตรวจสอบ และ แนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสอดคล้องถูกต้องกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 2 วิเคราะห์ความเป็นอันตราย และภัยคุกคามที่แฝงอยู่ในกิจกรรมการทำงาน 3 หามาตรการป้องกันอันตราย ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในด้านคุณภาพ และ ความปลอดภัยในการทำงาน 4 นำเสนอแผนงาน และ โครงการต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน ผลกระทบที่จะตามมาอย่างครอบคลุม 5 จัดทำแผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมทรัพยากรอย่างครอบคลุม ทั้งบุคลากร และ อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 6 อบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยก่อนเริ่มงาน และ อบรมตามความเสี่ยงของงาน เช่น อบรมพนักงานทำงานบนที่สูง อบรมพนักงานทำงานในที่อับอากาศ อบรมพนักงานทำงานกับสารเคมี ฯลฯ 7 ดูแลสุขอนามัยของพนักงาน และ ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน 8 ทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน สิ่งแวดล้อม แสง เสียง ความร้อน และ สารเคมี ตามที่กฎหมายกำหนด ทำการ ควบคุมให้อยู่ในค่ามาตรฐาน และทำการปรับปรุงเมื่อมีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน 9 กับกำดูแลให้พนักงานทุกคนทำการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ppe ตลอดระยะเวลาการทำงาน และ จัดให้มีการใช้ ppe อย่างเหมาะสมกับอันตรายของกิจกรรมการทำงานนั้นๆ 10 จัดทำขั้นตอนการทำงาน wi ที่ปลอดภัยในแต่ละกิจกรรม และ กระบวนการทำงานในองค์กร โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

หางาน,สมัครงาน,งาน เจสซ์ อาร์คิเทค แอนด์ อินทีเรีย รีโนเวชั่น JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร

บริษัท เจสซ์ อาร์คิเทค แอนด์ อินทีเรีย รีโนเวชั่น จำกัด

ผู้จัดการโครงการ Project Manager

บริหารงานโครงการต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย สามารถควบคุมงบประมาณ เวลา และคุณภาพงานโครงการตามที่ตั้งไว้ มีความรู้ความสามารถ อ่านแบบ ถอดแบบ เคลียร์แบบ ประเมินและสามารถทำราคาได้ boq ควบคุม ดูแล ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น กำหนดแผนและระยะเวลาการก่อสร้างเสนอต่อลูกค้าและหัวหน้างานเพื่ออนุมัติร่วมกัน คอยจัดทำ ตรวจสอบติดตามสัญญา เอกสาร ข้อกำหนดต่างๆ เงื่อนไขสำคัญทั้งที่บริษัททำกับลูกค้า ผู้รับเหมา ช่าง สัญญาอื่นๆในโครงการ ให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบ อนุมัติ ควบคุม แผนงานหลัก shop drawing แผนอนุมัติ วัสดุ อุปกรณ์ วางแผนวัสดุ การใช้งานและแผนการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดทำงบประมาณ ประเมินราคาก่อสร้าง เพื่อขออนุมัติงบประมาณที่จะใช้ จัดทำรายงานและนำเสนอ ความคืบหน้า ปัญหาหน้างานพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขแก่หัวหน้างานประจำทุกอาทิตย์ หรือแล้วแต่งวดงาน ประสานงานกับ foreman เพื่อควบคุมผู้รับเหมา ช่างให้ปฏิบัติงานตามแผนงานและเวลาที่กำหนด ประสานงานร่วมกับ designer และฝ่ายอื่นๆเพื่อให้งานออกมาตามแบบ และได้คุณภาพ ตรวจสอบ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ ให้สำเร็จไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพก่อนส่งมอบงาน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีภาวะความเป็นผู้นำสูงและ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 385 ตำแหน่งงาน

หางานทำ

ผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานเพื่อหางานทำได้จากประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์ โดยใช้ตัวกรองข้อมูลในการช่วยค้นหางานให้ตรงความต้องการได้มากที่สุด

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้สมัครงานสามารถอ่านรายละเอียดงาน,หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สมัครที่บริษัทต้องการได้จากประกาศรับสมัครงานที่แสดงอยู่ในรายการผลการค้นหา

บริษัทรับพนักงาน

บริษัทจะคัดเลือกรับพนักงานจากคุณสมบัติและความสามารถจากข้อมูลในเรซูเม่ที่ผู้สมัครได้บันทึกไว้ในระบบสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดเลือก

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top