JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,378,897
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
30 มี.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 30 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,378,897

เกี่ยวกับเรา

บริษัทส่งออกอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2525 จำนวนพนักงานประมาณ 1,500 คน'บริษัทส่งออกอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2525 จำนวนพนักงานประมาณ 1,500 คน

ข้อมูลติดต่อ

คุณดิษย์กรณ์ พลายจันทร์
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด 119/99 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร74000 ประเทศไทย
โทร. 0344233024
แฟกซ์. : 0-3442-2499 , 0-3442

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

Programmer

1. ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรและนอกสถานที่ 2. ตรวจสอบปัญหาและดำเนินการแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3. ปรับปรุงและพัฒนาsoftware 4. supportโปรแกรม Winspeed,FINA(Finance and Accounting)รวมถึงระบบงาน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 30/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รองหัวหน้าหน่วยเคมี

1.ตรวจสอบทางเคมีในส่วนการวิเคราะห์ Antibiotics ในวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.ตรวจวิเคราะห์%salt , ph , % FFA , % Moisture เป็นต้น 3.สรุปผล Internal Quality Control ประจำเดือนงานวิเคราะห์เคมี 4.ทวนสอบ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 30/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

1.ดูแลงานจัดซื้อทางด้านวิศวกรรม งานเกี่ยวกับการก่อสร้าง อุปกรณ์ช่าง รถยนต์ รถโฟล์คลิฟท์ และงานจัดซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (Safety) 2.ดูแลเรื่องPR (ฝ่ายวิศวกรรม/ยานยนต์/จป.) เพื่อทำการออกใบส...
เงินเดือน(บาท) : 9,500
อัพเดทล่าสุด : 30/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สโตร์สำนักงาน

1.ลงบันทึกการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า ในโปรแกรมสำเร็จรูป 2.สรุปยอดคงเหลือสินค้าและนำเสนอผู้บังคับบัญชา 3.ดูแลความเรียบร้อยต่างๆที่ได้รับมอบหมายและตรวจนับสินค้า 4.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 30/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝายวิศวกรรม

บริหารงานและรับผิดชอบงานและปฏิบัติงานด้านการวางแผน การวิเคราะห์งาน การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ การดำเนินงานด้านต่างๆ ภานใน ภายนอก ประสานงาน ประชุมชี้แจง ผลการปฏิบัติงาน แนวทางก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 30/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกบุคคล

1.ดูแลงานด้านฝึกอบรมและด้านค่าจ้างเงินเดือน 2.ตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างของพนักงาน รายวัน รายเหมา พนักงานรายเดือน ส่งหน่วยงานบัญชี 3.ควบคุมและตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงานรายตัว และสถิติการลงบันทึกเวลา การ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 30/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกเคมี

-ตรวจสอบทางเคมีในส่วนการวิเคราะห์ Antibiotic ในวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจวิเคราะห์ % salt, pH, - เตรียมสารเคมีสำหรับวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการเคมีและMicro - ทวนสอบและบันทึกเอกสารMonitoring...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 30/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้า

1. ออกแบบระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2. เตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการทำงาน และระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง วัสดุ และเครื่องมือที่ต้องใช้ ประ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 30/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่QC.

1.ตรวจสอบไซส์+อุณหภูมิ,ตรวจDefect และคุณภาพตามSPECลูกค้า 2.ตรวจจับโลหะ+Packing/สอบละลายผลิตภัณฑ์ 3.บันทึกรายงานการตรวจสอบคุณภาพลงในReportได้ 4.ตรวจสอบปริมาณคลอรีนน้ำใช้ต่างๆ และตรวจสุขลักษณะของพนักงาน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 30/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เลขาผู้บริหาร

1.จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร การนัดหมาย การบันทึกรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสนอผู้บริหาร 2.รับหนังสือ/เอกสารจากฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 3.บร...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 30/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 14 รายการ