บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศไทยที่มีผลงานอันโดดเด่น ทั้งด้านงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคาร บริหารงานขาย บริการที่ปรึกษาการลงทุน บริการตรวจสอบอาคาร บริการด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
บริษัทมีพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงการเป็นผู้ริเริ่มและนำแนวคิดใหม่ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เพื่อสังคมที่ดีในวันนี้และวันหน้า และในการรักษามาตรฐาน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งที่จะรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พร้อมด้วยการจัดสวัสดิการที่เพียบพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวในการดำเนินงานอย่างไม่หยุดยั้ง

วันที่อัพเดต : 13 ม.ค. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตราชเทวี,เขตพญาไท)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • อำนาจและความรับผิดชอบ

  จัดทำ ตรวจสอบสัญญา บันทึกข้อตกลง เอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมทั้งให้ความเห็นในการจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รัดกุม และครบถ้วนในประเด็นที่สำคัญ (เน้นธุรกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
  ให้คำปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย และตอบข้อหารือทางกฎหมายในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอเพื่อประกอบการทำงาน การตัดสินใจในด้านต่างๆ ของบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ตรวจสอบ สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณาและข้อสังเกตเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไปทำ due diligence ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างถูกต้อง และเพียงพอเพื่อประกอบการทำงาน การตัดสินใจในด้านต่างๆ ของบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สามารถจัดทำ ตรวจสอบสัญญา หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ให้คำปรึกษา ความเห็นทางกฎหมายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และกฎหมาย โดยไม่มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ
  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ประกันสังคม
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • การศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขานิติศาสตร์

  ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการจัดทำ เจรจาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา ไม่น้อยกว่า 7 ปี

  อื่นๆ - มีทักษะในการบริหารจัดการ ติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
  - มีประสบการณ์ด้านกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์
  - มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  - สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
  - สามารถส่ง Resume มาได้ที่ techayanan@sansiri.com

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - techayanan@sansiri.com
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.sansiri.com
โทร. 022013144 แฟกซ์. 0- 2201-3315
อีเมล recruit@sansiri.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 73


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตราชเทวี,เขตพญาไท)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
0 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน