JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
2,150,026
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
18 มิ.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 18 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,150,026

เกี่ยวกับเรา

บริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง ก่อตั้งมานานกว่า 78 ปี เป็นบริษัทมหาชน ประกอบกิจการด้านรับประกันวินาศภัย โดยแบ่งประเภทการรับประกันออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ รถยนต์ , อัคคีภัย , ภัยทางทะเล และเบ็ดเตล็ด มีสาขาให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเงินกองทุนกว่า 4,600 ล้าน บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นบรรษัทภิบาลดีเด่น ( Good Corporate Governance ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประเภทการรับรองมาตรฐานคุณภาพภาคการค้าและบริหาร จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.)'บริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง ก่อตั้งมานานกว่า 78 ปี เป็นบริษัทมหาชน ประกอบกิจการด้านรับประกันวินาศภัย โดยแบ่งประเภทการรับประกันออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ รถยนต์ , อัคคีภัย , ภัยทางทะเล และเบ็ดเตล็ด มีสาขาให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเงินกองทุนกว่า 4,600 ล้าน บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นบรรษัทภิบาลดีเด่น ( Good Corporate Governance ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประเภทการรับรองมาตรฐานคุณภาพภาคการค้าและบริหาร จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.)

ข้อมูลติดต่อ

โสภา แซ่เฮ้ง, เอกราช ศรีเอียด
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/48-55,90/3-6 ชั้น 27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 026447777 ต่อ 1735

การเดินทาง

ไม่มี
ช่องนนทรี
สีลม
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการสาขานครศรีธรรมราช

1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด 2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด 3. ติดตามงานใหม่...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 13/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสำนักงานใหญ่

1.รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน ผลการสำรวจภัย 2.เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน 3.บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์ 4.ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 5.คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้อง...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 13/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

A/O Officer ( Recievable Administration )

หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. โทรศัพท์ และติดตามเรียกเก้บเงินจากตัวแทน / รายย่อย (ผู้เอาประกัน) 2. ประสานงานกับตัวแทน และจัดทำข้อมูลทำการ Settlement 3. ติดตามเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมรวบรวม
เงินเดือน(บาท) : 10,000
อัพเดทล่าสุด : 13/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. โทรศัพท์ และติดตามเก็บค่าเบี้ยประกันสำหรับลูกค้ารายย่อย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. วางบิล และออกใบสั่งงาน เพื่อเรียกเก็บเงิน และจัดส่งเอกสาร พร้อมรับเอกสาร พร้อมติดตามเอกสาร...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 13/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ประจำสาขาจันทบุรี

1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด 2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด 3. ติดตามงานใหม่แ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 13/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงินรับ/ เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ** ปฏิบัติงานโครงการ ล้ง 1919 : Lhong 1919 บริษัทในเครือบมจ.นวกิจประกันภัย**

1. ติดตามเก็บเงิน สำหรับหนี้ที่ครบกำหนดชำระให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงานสถานะการติดตามหนี้คงค้างกับผู้บังคับบัญชา 2. ออกใบแจ้งหนี้ ,วางบิล และออกใบสั่งงาน เพื่อเรียกเก็บเงิน และจัดส่ง-รับ...
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 12/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาร้อยเอ็ด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด 2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการต...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้อยเอ็ด

Senior Marketing

ปฏิบัติงานจะเน้นไปในเชิงรุกโดยทำหน้าที่ในการติดต่อ, ประสานงาน และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อลงไปสู่แผนปฏิบัติของโครง สร้างธุรกิจในแต่ละสถาบันการเงินทั้งในส่วนกลาง - ภูมิภาค รวมไปถึงการติดตามประเมิ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด/Marketing Support ประจำสำนักงานใหญ่

- เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด - ติดตามงานใหม่แ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Programmer (ETL)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนโปรแกรมตาม Specification ที่ได้ออกแบบไว้ และวิเคราะห์ออกแบบรายงานได้ 2. ให้คำปรึกษา และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 3. รับผิ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 14 รายการ