JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
2,138,133
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
16 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 16 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,138,133

เกี่ยวกับเรา

จากความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์ที่หวังสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีหลักประกัน ชีวิตมั่นคง บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงถือกำหนดขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท(ชำระเต็ม) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยดำเนินธุรกิจประกันชีวิตควบคู่ไปพร้อมกัน กับ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรก โดยมีคนไทยที่อยู่คู่สังคมไทยมากกว่า 80 ปี ด้วยมุ่งหวังสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการประกันภัย ให้เป็นอย่างครบวงจร ทั้งประกันวินาศภัย และประกันชีวิต

ด้วยปณิธานที่ปรารถนาให้คนไทยมีหลักประกันความมั่นคง มีมาตรฐานชีวิตที่ดี ขึ้นพร้อมทั้งหลักประกันทางด้านการเงินให้กับตนเอง และครอบครัว บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด จึงมุ่งสร้างรูปแบบการประกันชีวิตที่ยั่งยืน จากทีมพลังสมองของความเป็นบริษัทฯ คนไทยด้วยวิสัยทัศน์ก้าวไกล และศักยภาพของผู้บริหาร ทีมงานบุคลากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ และประสบการณ์อันยาวนาน สู่ลูกค้าทุกระดับด้วยมาตรฐานสากลเดียวกัน ประกอบกับสถานะการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเงินกองทุนกว่า 500 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลบริษัท ประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2549 จากกรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันยกฐานะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอกธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงเป็นสิ่งยืนยันว่าบริษัทฯ พร้อมที่จะให้บริการท่านอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและดีเลิศ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย (BUI) อาคาร 2 ชั้น 8 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 026347323
แฟกซ์. : 0-2634-7331

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

Programmer

-เขียนและพัฒนาโปรแกรม โดยใช้Visual Basic,Delphi และคำสั่ง SQL ได้ -ดูแลระบบปฏิบัติการ window NT และ Network ได้
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน (Underwriting)

1. ส่วนงานออกกรมธรรม์ (รายสามัญ – กลุ่ม) - ตรวจสอบเอกสารการขอทำประกันของผู้เอาประกันและเงื่อนไขคุ้มครอง - ติดตามเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำเอกสารเล่มกรมธรรม์ เพื่อส่งมอบให...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร.รู้เส้นทางต่าง ๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นอย่างดี -มีความรู้ในการบำรุง ดูแลรักษาเครื่องยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานนอกเวลางาน / วันหยุดได้ -ใจเย็น,สุภาพเรียบร้อย,ขยัน ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประกัน

เสนอขายโครงการประกันชีวิตให้กับลูกค้าในรายกลุ่ม และรายบุคคล
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายประกันกลุ่ม / สามัญ

ขยายตลาดลูกค้า ประเภทประกันกลุ่มหรือสามัญ(ตามประสบการณ์ที่มีความถนัด) โดยเน้นพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นพนักงานประจำบริษัท ฯ (มีเงินเดือน)
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

นิติกร

-ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ - กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆมีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย -จัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ - ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการให้ข้อเท็จจริงกรณีเกิดข้อพิพ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รับผิดชอบงานด้านบุคคล และ ธุรการ - งานบุคคล ด้าน สรรรหาว่าจ้าง , พัฒนาบุคลากร , กฎระเบียบ -งานธุรการ ด้าน บริหารสำนักงาน
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายสรรหาว่าจ้าง

-ดำเนินการตามนโยบาย ในงานด้านบุคคลและธุรการ ประกอบด้วยงานด้าน สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง การประเมินผล อบรม สำนักงาน
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานแม่บ้าน (ประจำสำนักงาน)

1. งานรับโทรศัพท์ 1.1 ให้บริการ รับ / โอน / ต่อสายโทรศัพท์ ด้วยน้ำเสียงสุภาพ 1.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ 2. งานต้อนรับ 2.1 สอบถามข้อมูลของผู้จะมาติดต่อ 2.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2...
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 10,000
อัพเดทล่าสุด : 17/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริการผู้ถือกรมธรรม์

ส่วนงานธุรการ 1. รับเอกสารคำร้องและติดตามเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน 2.จัดทำรายงานต่างๆรวมถึงสมุดทะเบียน 3.ประสานงานนำจ่ายเงินให้ลูกค้า 4.จัดเก็บรักษากรมธรรม์ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ส่วนงานบริการกรมธรรม์ 1.ดำเ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 10 รายการ