JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
2,046,249
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
27 ก.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 27 ก.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 2,046,249

เกี่ยวกับเรา

จากความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์ที่หวังสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีหลักประกัน ชีวิตมั่นคง บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงถือกำหนดขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท(ชำระเต็ม) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยดำเนินธุรกิจประกันชีวิตควบคู่ไปพร้อมกัน กับ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรก โดยมีคนไทยที่อยู่คู่สังคมไทยมากกว่า 80 ปี ด้วยมุ่งหวังสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการประกันภัย ให้เป็นอย่างครบวงจร ทั้งประกันวินาศภัย และประกันชีวิต

ด้วยปณิธานที่ปรารถนาให้คนไทยมีหลักประกันความมั่นคง มีมาตรฐานชีวิตที่ดี ขึ้นพร้อมทั้งหลักประกันทางด้านการเงินให้กับตนเอง และครอบครัว บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด จึงมุ่งสร้างรูปแบบการประกันชีวิตที่ยั่งยืน จากทีมพลังสมองของความเป็นบริษัทฯ คนไทยด้วยวิสัยทัศน์ก้าวไกล และศักยภาพของผู้บริหาร ทีมงานบุคลากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ และประสบการณ์อันยาวนาน สู่ลูกค้าทุกระดับด้วยมาตรฐานสากลเดียวกัน ประกอบกับสถานะการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเงินกองทุนกว่า 500 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลบริษัท ประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2549 จากกรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันยกฐานะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอกธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงเป็นสิ่งยืนยันว่าบริษัทฯ พร้อมที่จะให้บริการท่านอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและดีเลิศ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย (BUI) อาคาร 2 ชั้น 8 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 026347323
แฟกซ์. : 0-2634-7331

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

Programmer

-เขียนและพัฒนาโปรแกรม โดยใช้Visual Basic,Delphi และคำสั่ง SQL ได้ -ดูแลระบบปฏิบัติการ window NT และ Network ได้
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผช / ผจก.ฝ่ายพิจารณารับประกัน

ส่วนงานพิจารณารับประกัน 1.พิจารณาใบคำขอทั้ง Med และ Non-Med ตามขอบเขตอำนาจการรับประกัน 2.ทำจดหมายแจ้งลูกค้าออก Memo ในกรณีต่าง ๆ เช่น ตรวจร่างกาย , ขอเอกสารเพิ่ม 3.ออกข้อเสนอให้ลูกค้าพิจารณาตัดสินใจ 4...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ (รับสมัครด่วน)

-ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งทดสอบผลกำไรของผลิตภัณฑ์ - คำนวณเงินสำรอง -ประสานงานและจัดทำรายงานเพื่อนำส่งหน่วยงานที่กำกับดูแล
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประกันกลุ่ม / สามัญ (ด่วน)

1.เสนอขายโครงการประกันชีวิตให้กับลูกค้าในรายกลุ่ม และรายบุคคล
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย-ประกันกลุ่ม / สามัญ (ด่วน!!!)

ขยายตลาดลูกค้าประกันกลุ่ม โดยเน้นพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นพนักงานประจำบริษัท ฯ (มีเงินเดือน)
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการตลาด

1. ประสานงานขาย - รับใบคำขอพร้อมเบี้ยจากฝ่ายขาย,ลูกค้าหรือตัวแทน และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบคำขอ ,เอกสารประกอบคำขอเบี้ยประกัน ก่อนนำส่งฝ่ายการเงิน - ติดตามการออกกรมธรรม์ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รับผิดชอบงานด้านบุคคล และ ธุรการ - งานบุคคล ด้าน สรรรหาว่าจ้าง , พัฒนาบุคลากร , กฎระเบียบ -งานธุรการ ด้าน บริหารสำนักงาน
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

ขับรถประจำตำแหน่ง ให้กับผู้บริหาร
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายสรรหา

-ดำเนินการตามนโยบาย ในงานด้านบุคคลและธุรการ ประกอบด้วยงานด้าน สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง การประเมินผล อบรม สำนักงาน
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผช./ผจก.ฝ่ายสินไหม

-ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเรียกร้องสินไหม - สืบค้นยืนยันข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากพยานบุคคลและพยานเอกสาร -พิจารณาสินไหมที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขความคุ้มครอง - พิจารณาสินไหมทดแทน , ตรวจเอกสารใบขออนุมัติ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 12 รายการ