JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
867,270
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
27 ก.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 27 ก.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 867,270

เกี่ยวกับเรา

เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 ด้วยประสบการณ์ 11 ปีที่เรามุ่งมั่นให้บริการด้านรับทำความสะอาดทั้งภายในบ้านและทุกหน่วยงานแบบครบวงจร ประกอบกับความมีใจรักในการบริการ จึงทำให้ PROMAID เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานในการให้บริการด้านรับความสะอาดจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทุกระดับชั้น รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรใหญ่ๆมากมาย เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 ด้วยประสบการณ์ 11 ปีที่เรามุ่งมั่นให้บริการด้านรับทำความสะอาดทั้งภายในบ้านและทุกหน่วยงานแบบครบวงจร ประกอบกับความมีใจรักในการบริการ จึงทำให้ PROMAID เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานในการให้บริการด้านรับความสะอาดจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทุกระดับชั้น รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรใหญ่ๆมากมาย


ข้อมูลติดต่อ

Human Resource
บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด 429/29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร. 029316540 ต่อ 21
แฟกซ์. : 02-5399723

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ลาดพร้าว
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Suppor)t

- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า กับฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัท - ดูแลเรื่องสัญญา และการทำสัญญาต่างๆ - สรุปรายงานประจำเดือน - จัดเตรียมเอกสารให้ฝ่ายขาย และการตลาด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ไม่จำเป็นต้อ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารต่างด้าว

- จัดเตรียมเอกสาร /คีย์ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน - ติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อยื่นเอกสารแรงงานต่างด้าว - Update สถานะแรงงานต่างด้าวให้เป็นปัจจุบัน - ติดตามเอกสารจากแรงงานต่างด้าว - งานอื่นๆตามที่ได้รั...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

- วางแผนและบริหารงานส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล - สรรหาทรัพยากรบุคคลตามนโยบายของบริษัทฯ - จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน และบัตรพนักงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้ารายหลัก (Account Executive)

- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท - รับข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า - สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร - ดูแลงานอื่น ๆ ภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

-ควบคุมและตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี -จัดทำ และตรวจสอบการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.51,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30 และ ภ.ธ.40 -ตรวจสอบ,ปิดงบประมาณเงินเดือน และ ปิดงบประมาณการเงินประจำปีไ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Setup

1.อบรมกฏระเบียบเงื่อนไขของหน่วยงาน ของบริษัทฯให้พนักงานเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง 2.เป็นผุ้ช่วยฝึกอบรมพนักงานแม่บ้านทำความสะอาด และควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ การจัดเก็...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Admin Recruitment Operation

ขอขข่ายงาน 1.วางแผนในการสรรหาพนักงาน คัดเลือก ตลอดจนดูแลอัตรากำลังพนักงานที่มีคุณภาพ ตามรายการแจ้งขอ ให้ทันกำหนดการ 2.ดำเนินการสรรหาและช่องทางเพิ้ม ในการสรรหาพนักงาน 3.ตรวจสอบและติดตามเอกสารผู้สมัคร ใ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สายตรวจพนักงานทำความสะอาด

หน้าที่โดยสรุป 1.ดูแลพนักงานทำความสะอาด ดูแลควบคุมการใช้อุปกรณ์ น้ำยา ตามมาตรฐานการทำงานของบริษัท 2.ดูแลลแะควบคุมหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท 3.เช้าพบและตรวจเยี่ยมลูกค้า 4.จัดทำแผ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Head Setup Team

หน้าที่งานโดยสรุป วางแผนเตรียมความหน่วยงานใหม่ โดยการวางระบบงาน การสอนงาน ตรวจสอบงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานและระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลต่อผู้บัง...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 9 รายการ