ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แพน โฟ จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน โดยมีพันธกิจในการ "ยกระดับชีวิตด้วยความรู้คุณภาพ"  เรามุ่งมั่นในการสร้างการเรียนรู้ที่เพิ่มทางเลือกเพื่อยกระดับชีวิตให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในให้สามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตนเอง อีกทั้งช่วยยกระดับความสำเร็จให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้รักการพัฒนาตนเองผ่านสัมมนาระดับแนวหน้า

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้าลิขสิทธิ์การจัดสัมมนาระดับโลกมาจัดที่ประเทศไทย  และเป็นผู้เดียวที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายบัตรสัมมนาของวิทยากรระดับโลกปัจจุบันเราได้ขยายกิจการและต้องการบุคคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ มาร่วมสร้างงานและความสำเร็จร่วมกัน  


สินค้าและบริการ

บริษัท แพน โฟ จำกัด มุ่งมั่นในการสร้างการเรียนรู้ที่เพิ่มทางเลือกเพื่อยกระดับชีวิตให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในให้สามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตนเอง อีกทั้งช่วยยกระดับความสำเร็จให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้รักการพัฒนาตนเองผ่านสัมมนาระดับแนวหน้า 

1.เราทำงานกับวิทยากรระดับโลก
เราเชื่อมั่นในการนำความรู้ที่ดีที่สุดและสามารถใช้ได้ในชีวิตจริง โดยการประสานงานและเป็นตัวแทนในการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อาทิ Robert Kiyosaki, Tony Robbins, T.harv Eker, Randi Zuckerberg เป็นต้น

2.เราสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แพน โฟ เชื่อว่าการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนนั่น จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งแวดล้อมทางความคิดที่เอื้ออำนวย จึงทำให้เราพยายามเชื่อมต่อนักเรียนของเราด้วยวิธีคิดที่เรียกว่า “Mastermind” เป็นต้น เพื่อต่อยอดความรู้สู่องค์ความรู้ที่พัฒนาได้อย่างไม่รู้จบ

3. เราไม่หยุดที่จะพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาและการบริการของเรานั่นดำเนินไปอย่างไม่รู้จบ เพื่อการสร้างการปรับปรุงที่ดีขึ้นและสร้างคุณภาพและประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

4. ส่งต่อความรู้สู่ผู้อื่น
เรามักมองหาโอกาสในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และโอกาสที่เรามีให้แก่คนไทยที่สนใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองและสังคม

วีดีโอ

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้และการเงิน

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตทวีวัฒนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. ตั้งเจ้าหนี้ พร้อมบันทึกบัญชี จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและให้กรรมการอนุมัติ
4. ทำรายการเพื่อโอนเงินจ่ายในเวปออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย พร้อมบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
5. ทำรายการโอนเงินคืนลูกค้าในกรณีลูกค้ายกเลิก หลังจากได้รับเอกสารจากบัญชีลูกหนี้ที่มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
6. จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
7. บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ พร้อมทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
8. จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถยนต์ทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
9. บันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย / จ่ายล่วงหน้า/ รายการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
10. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธนาคารต่างๆ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกรรมการอนุมัติ
11. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนและบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
12. จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• ชาย หรือ หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อง 3 ปี ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซื่อสัตย์ สื่อสาร ประสารงานกับผู้ร่วมงานเข้าใจ
• มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีได้
• สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  เงินรางวัล
  - เงินรางวัลประจำปี(โบนัส)
  - เงินรางวัลตามผลงาน
  - เงินรางวัลเบี้ยขยัน (เฉพาะตำแหน่งปฏิบัติการ)
  เงินช่วยเหลือ
  - เงินช่วยเหลือและวันหยุดชดเชยการทำงานในและต่างประเทศ
  - เงินช่วยเหลือค่าเดินทางการปฏิบัติงานของบริษัท
  - เงินช่วยเหลือค่าแต่งงาน งานบวช
  - เงินฃ่วยเหลืองานศพ
  ประกันและค่ารักษา
  - ประกันสังคม
  - ประกันชีวิต
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  - ค่ารักษาทันตกรรม
  - ค่ารักษาผู้ป่วยนอก
  - ค่ารักษาผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล)
  - ค่าเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง
  สวัสดิการอื่นๆ
  - เสื้อพนักงาน
  - ส่วนลดพนักงาน
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  - อบรมสัมมนาเพื่มความรู้
  - จัดงานปีใหม่พนักงาน
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • suksuree@panpho.com
 • chayapha@panpho.com
 • somboon@panpho.com
 • panyapol@panpho.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  คุณชญาภา
  Pan Pho Co.,Ltd.
  115/14 ซ.พุทธมณฑลสาย2 ซอย21/1 แยก8 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 97,123

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top