เกี่ยวกับเรา

บริษัท แพน โฟ จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน โดยมีพันธกิจในการ "ยกระดับชีวิตด้วยความรู้คุณภาพ"  เรามุ่งมั่นในการสร้างการเรียนรู้ที่เพิ่มทางเลือกเพื่อยกระดับชีวิตให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในให้สามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตนเอง อีกทั้งช่วยยกระดับความสำเร็จให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้รักการพัฒนาตนเองผ่านสัมมนาระดับแนวหน้า

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้าลิขสิทธิ์การจัดสัมมนาระดับโลกมาจัดที่ประเทศไทย  และเป็นผู้เดียวที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายบัตรสัมมนาของวิทยากรระดับโลกปัจจุบันเราได้ขยายกิจการและต้องการบุคคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ มาร่วมสร้างงานและความสำเร็จร่วมกัน  


สินค้าและบริการ

บริษัท แพน โฟ จำกัด มุ่งมั่นในการสร้างการเรียนรู้ที่เพิ่มทางเลือกเพื่อยกระดับชีวิตให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในให้สามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตนเอง อีกทั้งช่วยยกระดับความสำเร็จให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้รักการพัฒนาตนเองผ่านสัมมนาระดับแนวหน้า 

1.เราทำงานกับวิทยากรระดับโลก
เราเชื่อมั่นในการนำความรู้ที่ดีที่สุดและสามารถใช้ได้ในชีวิตจริง โดยการประสานงานและเป็นตัวแทนในการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อาทิ Robert Kiyosaki, Tony Robbins, T.harv Eker, Randi Zuckerberg เป็นต้น

2.เราสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แพน โฟ เชื่อว่าการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนนั่น จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งแวดล้อมทางความคิดที่เอื้ออำนวย จึงทำให้เราพยายามเชื่อมต่อนักเรียนของเราด้วยวิธีคิดที่เรียกว่า “Mastermind” เป็นต้น เพื่อต่อยอดความรู้สู่องค์ความรู้ที่พัฒนาได้อย่างไม่รู้จบ

3. เราไม่หยุดที่จะพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาและการบริการของเรานั่นดำเนินไปอย่างไม่รู้จบ เพื่อการสร้างการปรับปรุงที่ดีขึ้นและสร้างคุณภาพและประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

4. ส่งต่อความรู้สู่ผู้อื่น
เรามักมองหาโอกาสในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และโอกาสที่เรามีให้แก่คนไทยที่สนใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองและสังคม

วีดีโอ

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตทวีวัฒนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านงานบริหาร
1. วางแผน วิเคราะห์ ควบคุม และ ติดตามเพื่อสร้างรายรับให้กับบริษัทอย่างเป็นระบบ
2. วางแผนด้านกลยุทธ์ โปรโมชั่น ร่วมกับฝ่ายการตลาดและส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารจัดการและควบคุมทีมและทรัพยากรเพื่อให้แผนงานเป็นไปตามเป้าหมาย
4. นำเสนอการวางแผน การวิเคราะห์ และ ผลงานให้ผู้บริหารอย่างใกล้ชิด

ด้านงานภายในองค์กร
1. สร้างทีมงานบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ประยุกต์แผนกลยุทธ์ต่างๆ นำเสนอให้กับลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
3. มอบหมายงาน กำกับ ให้คำปรึกษาและสอนงานบุคคลกรในทีมให้ดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ปรับปรุงการทำงานของฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง และ การดูแลลูกค้าให้ประทับใจ
5. ควบคุมการบันทึกข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์และนำไปวางแผนเชิงกลยุทธ์
6. ควบคุมและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

ด้านงานภายนอกองค์กร
1. ควบคุมดูแลและประสานงานกับคู่ค้าต่างชาติของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่กำหนดไว้
2. ควบคุมแผน ทรัพยากร ข้อมูลลูกค้าในการเข้าร่วมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต่างประเทศตามที่บริษัทกำหนด
3. ควบคุมงบประมาณการบริหารกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้าที่ต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ตรวจสอบ และ กำกับการดูแลการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับลูกค้าให้กับบริษัทและคู่ค้าต่างชาติได้อย่างถูกต้อง
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีและปฏิบัติงานร่วมกับคู่ค้าต่างชาติควบคู่ไปกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานฝ่ายบริการลูกค้า และ บริหารทีมงานอย่างน้อย 3 ปี
3. มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์อย่างจริงจังและเข้าใจหลักการของงานบริการ
4. มีทักษะการสื่อสาร และประสบการณ์การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างดี (ไม่จำเป็นต้องจบจากต่างประเทศ)
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และ มีทัศนคติบวก พร้อมที่จะเรียนรู้
7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
8. สามารถใช้ Software CRM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  เงินรางวัล
  - เงินรางวัลประจำปี(โบนัส)
  - เงินรางวัลตามผลงาน
  - เงินรางวัลเบี้ยขยัน (เฉพาะตำแหน่งปฏิบัติการ)
  เงินช่วยเหลือ
  - เงินช่วยเหลือและวันหยุดชดเชยการทำงานในและต่างประเทศ
  - เงินช่วยเหลือค่าเดินทางการปฏิบัติงานของบริษัท
  - เงินช่วยเหลือค่าแต่งงาน งานบวช
  - เงินฃ่วยเหลืองานศพ
  ประกันและค่ารักษา
  - ประกันสังคม
  - ประกันชีวิต
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  - ค่ารักษาทันตกรรม
  - ค่ารักษาผู้ป่วยนอก
  - ค่ารักษาผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล)
  - ค่าเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง
  สวัสดิการอื่นๆ
  - เสื้อพนักงาน
  - ส่วนลดพนักงาน
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  - อบรมสัมมนาเพื่มความรู้
  - จัดงานปีใหม่พนักงาน
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • chayapha@panpho.com
 • panyapol@panpho.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  คุณชญาภา
  Pan Pho Co.,Ltd.
  115/14 ซ.พุทธมณฑลสาย2 ซอย21/1 แยก8 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 97,123

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top