JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,905
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
25 ก.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 25 ก.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,905

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารสำนักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ด้วยนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย” ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผลการดำเนินงานดีต่อเนื่องทุกปี  บริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และความก้าวหน้าใน สายอาชีพ โดยการใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเสริมสร้างสุขภาพอันดีให้แก่พนักงาน (Physical Well-being) เช่น การตรวจร่างกายประจำปี, การสร้างห้องพยาบาลและสถานที่ออกกำลังกาย, การแข่งขันกีฬา ตลอดจนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอันดี (Mental Well-being) รวมทั้งการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี


SUPALAI Walk-in Interview สัมภาษณ์ ทันที!! : วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 59 ลงทะเบียน 9.00 น.@อาคารศุภาลัย เเกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 ชั้น 33 คุณสมบัติ -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน -สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน 1. วางแผนงาน/จัดทำมาตรฐานและจัดระบบงานบริหารอาคาร นำเสนอคณะกรรมการนิติบุคคล 2.ควบคุมดูแลการบริหารและการให้บริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ต่อจากเจ้าของร่วม/ผู้เช่า และ ผู้มาติดต่อ 3.จัดระเบียบและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายช่าง และ ฝ่ายอาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4.ควบคุมดูแลในด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคาร/ความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลางและรอบๆ บริเวณอาคาร ทั้งหมด/การจัดสวนและบำรุงรักษาต้นไม้รอบๆ อาคาร /การใช้ประโยชน์ และการใช้บริการทรัพย์สินส่วนกลาง ต่างๆ ของเจ้าของร่วม/ผู้เช่า/ผู้มาติดต่อ 5.ดูแลบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนกลาง/ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้บริการระบบสาธารณูปโภค 6.ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบพื้นที่อาคารและทรัพย์สินส่วนกลาง 7. จัดทำระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคล 8.จัดทำนิติกรรมสัญญาของนิติบุคคล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคล 9.จัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับอาคาร/ทรัพย์สินส่วนกลาง/ระบบสาธารณูปโภค 10.ดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์/ทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินทั่วไปของนิติบุคคล รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ 11. จัดประชุมพนักงานฝ่ายจัดการอาคาร เพื่อชี้แจงและรับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร 12. ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาช่วง (Supcontract) ต่างๆ ของอาคาร 13.ประชาสัมพันธ์นิติบุคคลและโครงการให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของอาคาร

สินค้าและบริการ

วีดีโอ

ผู้จัดการอาคารชุด(Building Manager)

ผู้จัดการอาคารชุด(Building Manager)

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

SUPALAI Walk-in Interview สัมภาษณ์ ทันที!! : วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 59 ลงทะเบียน 9.00 น.@อาคารศุภาลัย เเกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 ชั้น 33

คุณสมบัติ

-วุฒิปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง

-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

-สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

1. วางแผนงาน/จัดทำมาตรฐานและจัดระบบงานบริหารอาคาร นำเสนอคณะกรรมการนิติบุคคล

2.ควบคุมดูแลการบริหารและการให้บริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ต่อจากเจ้าของร่วม/ผู้เช่า และ ผู้มาติดต่อ

3.จัดระเบียบและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายช่าง และ ฝ่ายอาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ควบคุมดูแลในด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคาร/ความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลางและรอบๆ บริเวณอาคาร ทั้งหมด/การจัดสวนและบำรุงรักษาต้นไม้รอบๆ อาคาร /การใช้ประโยชน์ และการใช้บริการทรัพย์สินส่วนกลาง ต่างๆ ของเจ้าของร่วม/ผู้เช่า/ผู้มาติดต่อ

5.ดูแลบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนกลาง/ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้บริการระบบสาธารณูปโภค

6.ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบพื้นที่อาคารและทรัพย์สินส่วนกลาง

7. จัดทำระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคล

8.จัดทำนิติกรรมสัญญาของนิติบุคคล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคล

9.จัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับอาคาร/ทรัพย์สินส่วนกลาง/ระบบสาธารณูปโภค

10.ดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์/ทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินทั่วไปของนิติบุคคล รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค

ต่างๆ

11. จัดประชุมพนักงานฝ่ายจัดการอาคาร เพื่อชี้แจงและรับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร

12. ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาช่วง (Supcontract) ต่างๆ ของอาคาร

13.ประชาสัมพันธ์นิติบุคคลและโครงการให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของอาคาร

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต
 • ทุนการศึกษา
 • สวัสดิการอื่นๆ

  - โบนัสหรือคอมมิชชั่น
  - ค่าวิชาชีพ ค่าโทรศัพท์เฉพาะตำแหน่ง
  - ค่าปฏิบัติงานประจำโครงการ
  - ทุนการศึกษา สำหรับพนักงาน
  - ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทันตกรรม
  - กระเช้าเยี่ยมไข้
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ฟิตเนสสำหรับออกกำลังกาย
  - ส่วนลดในการซื้อโครงการของศุภาลัย
  - สิทธิพักผ่อนโรงแรมในเครือ
  ฯลฯ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 1011 อาคาร ศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 3
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 1011 อาคาร ศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 02-725-8888 ต่อ 609,603,605
แฟกซ์. : 02-6832030

การเดินทาง

205, 89
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : ขึ้นทางด่วน มาทางดาวคะนอง โดยลงที่ด่านพระราม 3 (ช่องนนทรี-นางลิ้นจี่) จากนั้นวิ่งตรงเข้าสู่ ถ.พระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยก 1 จุด เมื่อผ่านสามแยกไฟแดง ให้วิ่งตรงไป และ กลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ
มาจากแยกอโศก-สุขุมวิท สามารถวิ่งตรงผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งช

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 26 รายการ