ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครไปแล้ว

JOBBKK.COM แนะนำงานสำหรับคุณ

เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงานการประปานครหลวง ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี **(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์ / VDO Call / E-Mail)**

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Marketing ทีม AIS, Mobi

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล/จัดเรียงเอกสาร(สัญญาจ้าง 3เดือน)

กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ (โรงงานสมุทรปราการ, สมุทรสาคร)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบสแกนกระสุนปืนกองร้อยอาสารักษาดินแดน กรมการปกครองจังหวัดขอนแก่น 5 อัตรา (สัญญา 1 ปี) เริ่มงานต้นเดือนสิงหาคม 2563

บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top