JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
01 ม.ค. 2513
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 01 ม.ค. 2513
จำนวนผู้เข้าชม 1

เกี่ยวกับเรา

บริษัทเป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากบริษัท อุปโภคและบริโภคชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ'บริษัทเป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากบริษัท อุปโภคและบริโภคชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1)การบริหารควบคุม การเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง/เอกสารบันทึกของสินค้าและที่ได้รับการสั่งซื้อ 2) การบริหารควบคุม suppliers ให้มีประสิทธิภาพ ความพร้อมของการส่งมอบทั้งคุณภาพ/เวลาและCOST 3) ควบคุมดูแล การดำเนินการ การสั่งซื้อและระบบการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายกำหนด 4) บริหารการควบคุมการซื้อให้ได้ตามงบประมาณแผนก กำหนดไว้ 5) ควบคุมดูแล การฝึกอบรมพนักงานภายในฝ่าย/แผนกให้มีความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ และปฎิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัทที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด 6) ควบคุมบริหารการ ตรวจสอบ ในการทบทวนอ้างอิง ใบสั่งซื้อและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ว่าต้องสอดคล้องกับนโยบายของ บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ 7) มีการควบคุมการทำสรุปการ วิเคราะห์ตลาดและระบบการซื้อต่างๆเพื่อประเมินความพร้อมของวัตถุดิบและสิ่งที่ต้องจัดซื้อจัดหา ให้มีประสิทธิผล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของ บริษัท 8) บริหารการพัฒนาและการดำเนินการจัดซื้อและคำแนะนำการจัดการควบคุมเอกสารสัญญา/นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับ นโยบายบริษัท ทั้งคุณภาพ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ 9) ควบคุมดูแลการบริหาร ในการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาของข้อกำหนดสำหรับวัตถุดิบ/อุปกรณ์หรือวัสดุทดแทนหรือ สิ่งที่ต้องจัดซื้อจัดหา ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 10) ควบคุมดูแล การแก้ไขป้องกันปัญหาของ supplier อย่างมีประสิทธิภาพ 11)สามารถ เป็นตัวแทนของ บริษัท ในการเจรจาสัญญาและกำหนดนโยบายการจัดซื้อกับsupplier 12) ควบคุมการทบทวนการประเมินและอนุมัติข้อกำหนดสำหรับการออกและเสนอราคาตัดสินภายใต้การอนุมัติของผู้บริหาร อย่างแม่นยำและถูกต้อง 13) มีการบริหารควบคุมและการประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการจัดซื้อ 14)มีการบริหารการจัดทำ Approved supplier list และวิเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพ 15) มีการควบคุมดูแล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการสภาวะตลาดและค่าใช้จ่ายในสินค้า/วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องให้ทันกับสถานะการในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับให้สอดคล้องนโยบายและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาตามแผนปฎิบัติวาระที่กำหนดอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ 16) จัดให้มีการบริหารจัดการ ในการจัดให้มีการกำจัดของวัสดุเหลือใช้/หมุนวนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 17)ควบคุมการสั่งการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินของ บริษัท ที่มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องของวัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อ-สโตร์ 18) ควบคุมบริหารการจัดซื้อ/จัดเก็บ ให้สามารถแข่งขันได้และอย่างชาญฉลาด ตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ(ให้เกิดการผสมผสานที่ดีที่สุดของคุณภาพ/ราคาคุณภาพและการบริการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ) 19) มีการบริหาร พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการลงทุนสต็อกวัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่คงคลังและการสูญเสียต่างๆ/สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในระบบการจัดซื้อ 20) มีการบริหารควบคุม/พัฒนาsupplier ให้มีความก้าวหน้าที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 21)ให้มีการบริหารพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับsuppliers เพื่อให้เกิดการบูรณาสูงสุดกับหน่วยงาน โดยการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานที่กำหนดไว้เป็นแนวทาง 22)สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานอย่างมืออาชีพ 23)ให้มีการจัดทำเพื่อวิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับความพร้อมในระยะยาวและค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง/ค้นหาความคิดใหม่และทางเลือกผลิตภัณฑ์และวัสดุเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไรและการจัดการการจัดซื้อและการทำงานการจัดการเชิงรุก, จริยธรรมและมีประสิทธิภาพการกำหนดความต้องการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ 24)ให้มีการประสานงานควบคุมดูแล ในความก้าวหน้าการจัดซื้อในส่วนระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการซื้อมีโอกาสที่จะช่วยในการพิจารณาวัสดุที่ดีที่สุดที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่, เสนอทางเลือกหรือวัสดุทดแทนและช่วยในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายตามนโยบายกำหนดไว้ 25)การบริหารควบคุมการสนับสนุนกลยุทธ์การจัดหา รวมถึงความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานการเสริมสร้างและประสานงานกับคู่ค้าและ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำสาขาสาธุประดิษฐ์)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำสาขาสาธุประดิษฐ์)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางคอแหลม),กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา),กรุงเทพมหานคร (เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1)การบริหารควบคุม การเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง/เอกสารบันทึกของสินค้าและที่ได้รับการสั่งซื้อ
2) การบริหารควบคุม suppliers ให้มีประสิทธิภาพ ความพร้อมของการส่งมอบทั้งคุณภาพ/เวลาและCOST
3) ควบคุมดูแล การดำเนินการ การสั่งซื้อและระบบการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายกำหนด
4) บริหารการควบคุมการซื้อให้ได้ตามงบประมาณแผนก กำหนดไว้
5) ควบคุมดูแล การฝึกอบรมพนักงานภายในฝ่าย/แผนกให้มีความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ และปฎิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัทที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด
6) ควบคุมบริหารการ ตรวจสอบ ในการทบทวนอ้างอิง ใบสั่งซื้อและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ว่าต้องสอดคล้องกับนโยบายของ บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
7) มีการควบคุมการทำสรุปการ วิเคราะห์ตลาดและระบบการซื้อต่างๆเพื่อประเมินความพร้อมของวัตถุดิบและสิ่งที่ต้องจัดซื้อจัดหา ให้มีประสิทธิผล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของ บริษัท
8) บริหารการพัฒนาและการดำเนินการจัดซื้อและคำแนะนำการจัดการควบคุมเอกสารสัญญา/นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับ นโยบายบริษัท ทั้งคุณภาพ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ
9) ควบคุมดูแลการบริหาร ในการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาของข้อกำหนดสำหรับวัตถุดิบ/อุปกรณ์หรือวัสดุทดแทนหรือ สิ่งที่ต้องจัดซื้อจัดหา ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
10) ควบคุมดูแล การแก้ไขป้องกันปัญหาของ supplier อย่างมีประสิทธิภาพ
11)สามารถ เป็นตัวแทนของ บริษัท ในการเจรจาสัญญาและกำหนดนโยบายการจัดซื้อกับsupplier
12) ควบคุมการทบทวนการประเมินและอนุมัติข้อกำหนดสำหรับการออกและเสนอราคาตัดสินภายใต้การอนุมัติของผู้บริหาร อย่างแม่นยำและถูกต้อง
13) มีการบริหารควบคุมและการประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการจัดซื้อ
14)มีการบริหารการจัดทำ Approved supplier list และวิเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพ
15) มีการควบคุมดูแล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการสภาวะตลาดและค่าใช้จ่ายในสินค้า/วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องให้ทันกับสถานะการในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับให้สอดคล้องนโยบายและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาตามแผนปฎิบัติวาระที่กำหนดอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
16) จัดให้มีการบริหารจัดการ ในการจัดให้มีการกำจัดของวัสดุเหลือใช้/หมุนวนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
17)ควบคุมการสั่งการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินของ บริษัท ที่มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องของวัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อ-สโตร์
18) ควบคุมบริหารการจัดซื้อ/จัดเก็บ ให้สามารถแข่งขันได้และอย่างชาญฉลาด ตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ(ให้เกิดการผสมผสานที่ดีที่สุดของคุณภาพ/ราคาคุณภาพและการบริการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ)
19) มีการบริหาร พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการลงทุนสต็อกวัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่คงคลังและการสูญเสียต่างๆ/สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในระบบการจัดซื้อ
20) มีการบริหารควบคุม/พัฒนาsupplier ให้มีความก้าวหน้าที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
21)ให้มีการบริหารพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับsuppliers เพื่อให้เกิดการบูรณาสูงสุดกับหน่วยงาน โดยการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานที่กำหนดไว้เป็นแนวทาง
22)สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานอย่างมืออาชีพ
23)ให้มีการจัดทำเพื่อวิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับความพร้อมในระยะยาวและค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง/ค้นหาความคิดใหม่และทางเลือกผลิตภัณฑ์และวัสดุเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไรและการจัดการการจัดซื้อและการทำงานการจัดการเชิงรุก, จริยธรรมและมีประสิทธิภาพการกำหนดความต้องการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
24)ให้มีการประสานงานควบคุมดูแล ในความก้าวหน้าการจัดซื้อในส่วนระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการซื้อมีโอกาสที่จะช่วยในการพิจารณาวัสดุที่ดีที่สุดที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่, เสนอทางเลือกหรือวัสดุทดแทนและช่วยในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายตามนโยบายกำหนดไว้
25)การบริหารควบคุมการสนับสนุนกลยุทธ์การจัดหา รวมถึงความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานการเสริมสร้างและประสานงานกับคู่ค้าและ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติ • วุฒิการศึกษา ระดับ  ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ด้านจัดจัดซื้อในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองมีความละเอียดรอบคอบ มีภาวะผู้นำ มีความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง มนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันเสาร์ได้ 

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  โบนัส ชุดฟอร์ม รถรับ-ส่ง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ปรับเงินเดือนทุกปี

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - akaradeth.phuthong@imcopack.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณเกศมณี ประจำสำนักงานใหญ่สาธุประดิษฐ์
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 สำนักงานใหญ่ 588/85 ซ.บ้วนฮั้ว ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร 022942122ต่อ 302,313

สาขาบางพลี 92/17 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02750949
บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ 588/85 ซ.บ้วนฮั้ว ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร 022942122ต่อ 302,313

สาขาบางพลี 92/17 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02750949 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 02-2942122 ต่อ 302-313/02-7509494ต่อ128,

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ