JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
14
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
15 ม.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 15 ม.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 14

เกี่ยวกับเรา

“ มุ่งมั่นในการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ ให้เกิดผลประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน “


1. จัดทำตรวจสอบงานบัญชีทั้งระบบ และวางโครงสร้างทางบัญชี 2. บริหารงานเพื่อการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี และการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดทำงบดุล-งบกำไรขาดทุน 4. กำหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท 5. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 6. จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของหน่วยงาน รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่อนุมัติ 7. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี และกระแสเงินรับ-จ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัท 8. กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน 9. ปรับปรุงนโยบายการเงินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 10. วางแผนภาษีให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 11. ติดตามการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ และการนำส่งภพ.30 จากกรมสรรพากร 12. พิจารณาอนุมัติใบสำคัญจ่าย พร้อมแนบเอกสารใบขอซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 13. กำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 14. ให้ปรึกษาคำแนะนำการคำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้าใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 15. วิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้า 16. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี ในการให้ข้อมูล และการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่จัดทำขึ้น 17. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดการส่วนบัญชี Accounting Section Manager

ผู้จัดการส่วนบัญชี Accounting Section Manager

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำตรวจสอบงานบัญชีทั้งระบบ และวางโครงสร้างทางบัญชี
2. บริหารงานเพื่อการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี และการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดทำงบดุล-งบกำไรขาดทุน
4. กำหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
5. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6. จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของหน่วยงาน รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่อนุมัติ
7. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี และกระแสเงินรับ-จ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัท
8. กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน
9. ปรับปรุงนโยบายการเงินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
10. วางแผนภาษีให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
11. ติดตามการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ และการนำส่งภพ.30 จากกรมสรรพากร
12. พิจารณาอนุมัติใบสำคัญจ่าย พร้อมแนบเอกสารใบขอซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
13. กำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
14. ให้ปรึกษาคำแนะนำการคำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้าใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
15. วิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
16. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี ในการให้ข้อมูล และการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่จัดทำขึ้น
17. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี-บริหาร อย่างน้อย 3 ปี
- มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่องาน
- มีความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจและวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ รับรู้และเข้าใจเป้าหมายภารกิจของบริษัท
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษี ประมวลกฎหมาย
- มีทักษะด้านบริหารจัดการ
- มีความสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทได้
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีทักษะ computer program Microsoft office โดยเฉพาะ program Excel , Express

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • สวัสดิการอื่นๆ


  1. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  2. ค่ารักษาพยาบาล
  3. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ (พนักงานเสียชีวิต@บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
  4. เงินสวัสดิการมงคลสมรส
  5. เงินสวัสดิการคลอดบุตรพนักงาน
  6. ตรวจสุขภาพประจำปี
  7. รางวัลอายุการทำงาน
  8. เครื่องแบบพนักงาน
  9. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
  10. สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทฯ
  11. สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
  12. ท่องเที่ยวประจำปี / กีฬาภายใน / งานเลี้ยงประจำปี
  -ฯลฯ-

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr_unilife2014@hotmail.com
            - hr@unilife.co.th

ข้อมูลติดต่อ

คุณผกามาศ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 589/30-31 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศชั้น 7 ถ.บางนา-ตราด
ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 589/30-31 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศชั้น 7 ถ.บางนา-ตราด บางนาเหนือ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
โทร. 02 7457 100 ต่อ 509
แฟกซ์. : 02 745 7109

การเดินทาง

สาย 180, 38,
46, 48, 132, 139,
365, 1141 และ
รถวงกลม
ศรีนคริ
นทร์
อุดมสุข บางนา
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 30 รายการ