JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
3,863
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
19 ก.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 19 ก.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 3,863

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อักษร โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจ ด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 ภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์การปรับปรุงการศึกษา, การพัฒนาบุคลากร และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
บริษัท อักษร โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Supply Chain Management) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังสินค้า, การกระจายสินค้า, การบริการจัดส่ง และการขนส่ง ที่ตอบสนองความต้องการภายใต้ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ประสงค์รับสมัครพนักงานร่วมงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย เสนอ ต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย ในการทํางานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความ ปลอดภัยในการทํางาน 6. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ กิจการและพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 7. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอัน เนื่องจากการทํางาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 8. รวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ และจัดทํารายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้าง 9. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (บางใหญ่)
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย เสนอ ต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย ในการทํางานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความ ปลอดภัยในการทํางาน
6. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ กิจการและพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
7. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอัน เนื่องจากการทํางาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
8. รวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ และจัดทํารายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้าง
9. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ตามตกลง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

Qualification
1. เพศชาย-หญิง อายุ 21 - 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมจป.วิชาชีพ
3. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นพิเศษ
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและนอกองค์กร
5. มีความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ อยู่เสมอ
6. มีวิจารณญาณ และไหวพริบในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7. มีประสบการณ์ในงานด้านเอกสาร
8. ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบขององค์กร
9. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel) ได้ดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สวัสดิการอื่นๆ

  -ประกันสังคม
  -โบนัสประจำปี
  -ประเมินผลการทำงานประจำปี เพื่อพิจารณาปรับเงินเดือนทุกปี
  -กองทุนสะสมสำรองเลี้ยงชีพ (สมัครได้เมื่อผ่านทดลองงาน)
  -ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง)
  -ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง)
  -ค่าล่วงเวลา (ระดับพนักงาน)
  -ค่ารักษาพยาบาล (ระดับพนักงาน)
  -ชุดยูนิฟอร์ม (ระดับพนักงาน)
  -ทุนการศึกษาบุตร
  -เงินเบิกล่วงหน้า (ตามเงื่อนไข)
  -วันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามกฎหมาย
  -ท่องเที่ยวประจำปี
  -สังสรรค์ประจำปี
  -ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - admin_al@aksorn.com

ข้อมูลติดต่อ

คุณนันท์นภัส บ่มไล่ ( หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล )
บางใหญ่ นนทบุรี 11140 9/16 หมู่ที่ 9
บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด 9/16 หมู่ที่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี11140 ประเทศไทย
โทร. 024033004 ต่อ 370
แฟกซ์. : 02-403-3004 ต่อ 336

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : รถเมล์: รถเมล์สาย 127, 170, 388, 516, และ 860 ,รถสองแถว, รถซูบารุ

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 4 รายการ