JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
958
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
16 พ.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 16 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 958

เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคค่ำ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และมีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC) และวิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC) เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
ตลอด 44 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมรวมกว่า 79,000 คน และมีนักศึกษาทุกระดับกว่า 20,000 คน นับเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง

1.งานเอกสาร -จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย -จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายในเรื่องต่างๆที่ใช้ในการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย -จัดเตรียมเอกสารที่ใช้บันทึกการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย -จัดพิมพ์และส่งเอกสารต่างๆในงานของสำนักงาน สชธ. -เก็บรวบรวมและทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงานต่างๆในแผนปฏิบัติงานของ สชธ. 2.งานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย -รับคำร้องขอใช้บริการทางกฎหมายและคัดเลือกเรื่องเพื่อส่งมอบให้แกอาจารย์ผู้รับผิดชอบการให้คำปรึกาผู้เชี่ยวชายเฉพาะด้าน -ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรีปัญหาทั่วไป -ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือหรือจัดหาข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ผู้ขอใช้บริการ -จัดทำสถิติและแยกประเภทการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำปี 3.งานพัสดุ อุปกรณ์ -ดูแลเก็บรักษา พัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในสำนักงาน -จัดเตรียมเอกสาร หนังสือหรือตำรา ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้ในการบริการทางกฎหมาย 4.งานอื่นๆ -ดูแลประสานงาน การจัดโครงการการบริการทางวิชาการตามแผนปฏิบัติงานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ช่วยเหลือการดำเนินงาน การสอนทบทวน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ -ดำเนินงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือประชาชนท่งกฎหมายและเลขานุการคณะ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน :
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตหลักสี่)
เงินเดือน(บาท) :
วันหยุด :
เวลาทำงาน :

เวลาทำงานอื่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.งานเอกสาร
-จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
-จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายในเรื่องต่างๆที่ใช้ในการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
-จัดเตรียมเอกสารที่ใช้บันทึกการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
-จัดพิมพ์และส่งเอกสารต่างๆในงานของสำนักงาน สชธ.
-เก็บรวบรวมและทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงานต่างๆในแผนปฏิบัติงานของ สชธ.
2.งานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
-รับคำร้องขอใช้บริการทางกฎหมายและคัดเลือกเรื่องเพื่อส่งมอบให้แกอาจารย์ผู้รับผิดชอบการให้คำปรึกาผู้เชี่ยวชายเฉพาะด้าน
-ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรีปัญหาทั่วไป
-ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือหรือจัดหาข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
-จัดทำสถิติและแยกประเภทการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำปี
3.งานพัสดุ อุปกรณ์
-ดูแลเก็บรักษา พัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในสำนักงาน
-จัดเตรียมเอกสาร หนังสือหรือตำรา ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้ในการบริการทางกฎหมาย
4.งานอื่นๆ
-ดูแลประสานงาน การจัดโครงการการบริการทางวิชาการตามแผนปฏิบัติงานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ช่วยเหลือการดำเนินงาน การสอนทบทวน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
-ดำเนินงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือประชาชนท่งกฎหมายและเลขานุการคณะ

คุณสมบัติ

เพศ : ,
อายุ(ปี) :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) :
อื่นๆ :

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.จบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์
2.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
3.ใช้ภาอังกฤษเขียน อ่าน ดีหรือพอใช้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1.ประกันสังคม
  2.ประกันอุบัติเหตุ
  3.ค่ารักษาพยาบาล (หลังพ้นทดลองงาน)
  4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หลังพ้นทดลองงาน)
  5.การตรวจสุขภาพประจำปี
  6.ทุนการศึกษา

  หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับสมัครงาน :
  ( 1 ) รุปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  ( 2 ) สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่
  - สำเนา Transcript จำนวน 1 ชุด และ
  - สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
  ถ้ามีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ต้องนำเอกสารมาให้ทุกระดับปริญญา
  ( 3 ) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  ( 4 ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  ( 5 ) สำเนาเอกสารสำคัญทางทหาร
  ( 6 ) เอกสารการผ่านงาน หรือเอกสารประกอบอื่นๆ

วิธีการรับสมัครงาน


            - weranuch.ban@dpu.ac.th
            - naphawan.jan@dpu.ac.th
            - weranuch.ban@dpu.ac.th

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 110/1-4 ถนนประชาชื่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 029547300 ต่อ 889,122

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ