เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้ผลิต นำเข้า บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง และ นำเข้าเครื่องสำอางสำเร็จรูป  โดยบริษัทฯ  มีแผน ในการขยายกิจการให้ครอบคลุม One Stop Cosmetics ทั้งด้านบรรจุภัณฑ์  และ เครื่องสำอาง โดยเฉพาะ Color Make Up  ต้องการรับบุคคลกร ที่มีความสามารถ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ที่พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้


Senior Finance Officer/เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities :
1. วางแผนดำเนินงานด้านการเงินให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ตรวจสอบเอกสารและระบบการรับ-จ่ายเงินขององค์กรในด้านต่างๆ
3. จัดทำกระทบยอดทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน เพื่อส่งเสิรมให้ระบบการหมุนเวียนการใช้จ่ายเงินของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบถึงความคลาดไหวของสภาวะการเงินของบริษัท
5. ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาประกอบการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้เหมาะสม
6.ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในเรื่องการเงิน การบัญชี การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารจัดการภายในองค์กร ต่างๆ
7.กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และจัดทำแผนการเงิน
8.วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และจัดทำบทวิเคราะห์ทางการเงิน
9.วางแผนการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนการเงิน การบริหารการเงิน การติดตามหนี้สินของบริษัทและสภาพคล่อง
10.ให้คำปรึกษาและเสนอแนะด้านการเงิน การดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
11.รับผิดชอบควบคุมการบริหารและจัดทำ Cash flow
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
Qualifications :
1.เพศชาย / หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างน้อย 5 ปี มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป ERP เช่น SAP,Navision
4.มีความรู้ความเข้าใจตลาดเงิน ตลาดทุนและมีทักษะด้านการวิเคราะห์ การวางแผนทางการเงิน
5.มีประสบการณ์ด้านการเงินโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องการจ่ายชำระด้วยวิธีโอนเงินต่างประเทศ รวมทั้งการเจรจาต่อรองอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคาร
6.มีความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการเงินแก่ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
7.มีทักษะการบริหารทีมงาน มีประสบการณ์ด้านการบริหารงบ สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้
8.มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
9.มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี


สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  1.ประกันสังคมตามกฎหมาย
  2.ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
  3.ค่าล่วงเวลา (OT) (บางตำแหน่ง)
  4.ค่าเดินทาง (บางตำแหน่ง)
  5.โบนัสประจำปี
  6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  7.วันลาพักร้อน/วันหยุดประเพณี
  8.วันลาป่วย/ลากิจ ตามกฎหมายกำหนด
  9.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  10.งานท่องเที่ยวประจำปี
  11.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  12.เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนบุตร
  13.การอบรมสัมมนา
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : ทรัพยากรบุคคล
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-7266601 ต่อ 9802
  อีเมล : recruit@cometsintertrade.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • recruit@cometsintertrade.com
 • ทรัพยากรบุคคล
  บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
  35 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top