เกี่ยวกับเรา

PD THAI FOOD CO., LTDเราเป็นบริษัท Exporter & Trader  และ  ส่งออก สินค้าไทย อาหารอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในครัวเรือน ทั้งทางตู้คอนเทนอร์เนอร์  ประมาณ 1,xxx รายการ มากว่า 300 ยี่ห้อ  และ ทางเครื่องบิน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554สินค้า ที่ส่งออก ทาง ตู้คอนเทนเนอร์ เช่น พริกแกง, กะทิ, ซอส, ขนม, เครื่องดื่มสินค้า ทีส่งออก ทาง ทางเครื่องบิน เช่น ผัก ผลไม้ สด ขนม หนังสือ และของใช้เบ็ดเตล็ดประเทศ ที่ส่งออกเป็น หลัก คือ ทวีปยุโรป และอเมริกาบริษัท มี บริษัทนำเข้าและ กระจาย สินค้าใน ยุโรป  ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 นำเข้าสินค้าจากไทย เวียดนาม กัมพูชา สินค้ามากกว่า 1,xxx รายการ กระจายสินค้าใน อังกฤษ สก็อตแลนต์ฝรังเศษ อิตาลี ฟินแลนด์ สวีเดน และประเทศอื่นๆ ในยุโรป อีกจำนวนมาก จำหน่ายให้แก้ร้านสะดวกซื้อ ในยุโรป มากกว่า 200 ร้านค้าพนักงานประมาณ 40 คน และ ต้องการหาเพิ่มอีก ประมาณ 6-10 ตำแหน่ง เนื่องจาก บริษัทกำลังขยายตัวอย่างมากเป้าหมาย ของบริษัท คือ คนไทยที่อยู่ ต่างบ้าน ต่างแดน ได้ ทานอาหารไทย เหมือนที่บ้าน ทำให้ หายคิดถึงบ้าน ทำให้รู้สึก ไม่ไกลจากบ้านคนต่างชาติ รู้จักและเข้าใจประเทศไทย มากขึ้น ผ่าน การทาน อาหารไทย  และตระหนักว่า ของไทยมีดี มากกว่า ผัดไทย อีกเยอะ ไม่ต้องมีเงินมากแบบมหาเศรษฐี แต่ทานดีประหนึ่ง มหาเศรษฐี ได้ด้วย อาหารไทยทำไม ควรร่วมงานกับเราบริษัท มีนโยบาย ว่า เราไม่ได้เกิดมาเพื่อ กิน อยู่ หลับ นอน และ ตาย จากโลกนี้ไป

เราเกิดมา ทำอะไร บ้างอย่างที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเพื่อ ตัวเราเอง ฝากให้โลกนี้ไว้เราส่งมอบความรัก ความ ปรารถนาดี ผ่านสินค้าและการบริการของเรา ให้คนทั่วโลก ได้ สัมผัส ถึง ความเป็นไทยชาติไทย ชาติเดียว ในโลกหากคุณเป็นคนที่ ต้องการพัฒนาศักยภาพ ในตัวเอง ต้องการ ทะลายกำแพง ความเชื่อ ความสามารถเดิมๆ ต้องการความท้าทาย ต้องการรู้ว่า เป็นเราที่ดีที่สุด ที่เราเป็น ไปได้ถึงไหน อยากเข้าไปในดินแดนที่ไม่เคยไปมาก่อนชอบการทำงาน เพราะ คือ การทำสิ่งที่เรารัก เราทำเพื่อคนที่เรารัก และ รักเรา การทำงานเหมือน มาเล่นสนุกตอนวัยเด็ก ให้เลือกอีกกี่ที ก็ทำที่สิ่งที่ทำอยู่นี้ ชอบการทำงานแบบครอบครัว คนจำนวนไม่มาก เราช่วยกัน อะไรช่วยได้ เราช่วยกัน แนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ หาแนวทางใหม่ๆ หาทางแก้ไขปัญหา ร่วมกัน ครอบครัวมีปากเสียงกัน ทะเลาะกัน แต่เราไม่เคยเลิกเป็นครอบครัวกัน ใช่ไหม เห็นปัญหา ไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นสิ่งท้าทาย เป็นสิ่งที่มาเตือนให้ว่าเรามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่ม เป็นสิ่งพาเราม้วนตัวเราอีกด้านออกมา นำสิ่งทีดีสุดข้างในของเราออกมาเพื่อทำประโยชน์ให้กว้างไกลกว่าเดิมค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน ไม่มีจับผิด เรามีแต่จับถูก ขอให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ที่ต้องลงกันไว้ ทุกคนก็ มีความสุขหากคุณเป็นตนต่อไปนี้ ไม่ควรมาสมัครงานกับเราต้องการทำงานไปวันๆ ให้จบๆไป แค่ได้เงินเดือนไปเดิอนๆต้องการ หางาน สบายๆ ได้เงินเดือน เยอะๆต้องการ หางาน อดิเรก เสริมชอบทำงานกับองค์กรใหญ่ไม่ชอบการเปลื่ยนแปลงทำงานได้อย่างเดียว หน้าเดียวรับความกัดดัน ความเครียดไม่ได้ทำงานเกินเวลาไม่ได้  


สินค้าและบริการ

สินค้าของแห้ง เก็บ อุณหภมิห้อง เช่น พริกแกง, กะทิ, ซอส, ขนม, เครื่องดื่มและ สินค้าของ สดเก็บแช่เย็น เช่น ผัก ผลไม้ สด ขนม หนังสือ และของใช้เบ็ดเตล็ด

ลูกค้า ร้าน orientalsupermarket ( ไทย, จีน, มาเลเซีย,ญี่ปุ่น, เกาหลี หรือ ร้านเอเชียรวมๆ ) ในประเทศทวีปยุโรป ท้งหมด 28 ประเทศ

การเงิน ดุแล บัญชี บริษัท ทีอยู่ในต่างประเทศ (ใช้ภาษา, ชอบเรียนรู้, เอาอยู่)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี(คลองหลวง)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000
วันหยุด : วันเสาร์
เวลาทำงาน : 14:00 - 24:00
เวลาทำงานอื่น : เวลาทำงานและสถานที่ - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14.00 -24.00น.(ที่ออฟฟิศ) พักเบรค 19.00-20.00 น. - 18.00-19.00 น. (OT) -หยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 20.00-00.00 (ทำงานที่บ้าน) office อยู่ใกล้ ตลาดไทย – ตรวจสอบเวลาการเดินทางไม่ควรเดินทางเกิน 1 ชม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
You are คุณเป็นคน >>>
>มีประสบการณ์ งานการเงิน การบัญชี
>ตามเงินลูกค้า เป็นเรื่องธรรมดา ธรรมาชาติ สำหรับคุณ
>ชอบ ตรวจตรวจ รายละเอียด ให้ถูกต้องแม่นยำ
>เห็นอะไร ไม่ถูกต้อง ไม่ปล่อยผ่าน คุยประสานงา แก้ไข
>ชอบความท้าท้าย
>ชอบทำงานกับ SME
>ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
>ชอบการทำงานกับคน เข้าได้กับคนทุกประเภท
>ชอบติดต่อ ประสานงาน
>ทำงานได้ดี ภายใต้ แรงกดดัน
>มีจิตวิทยาในการคุยกับคน
>กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
>มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่น ทุ่มเท ในงานที่ได้รับมอบหมาย
>ติดต่อ รับสายได้ นอกเวลางานหากมีเรื่องด่วน

WHY ทำไม >>>
ได้อะไรจากการ พนักงาน การเงิน การบัญชี นอกเหนือ จากเงินเดือน และ ค่าคอม
• เก่งขึ้นแน่นอน เพราะ ผู้บริหาร จะ PUSH YOU EXCEED YOUR LIMIT จะทำให้คุณทำได้มากกว่าทีเคยทำได้ เป็นได้มากกว่าที่คุณเคยเป็น
• ภูมิใจในตัวเอง 
• Fulfilling อิ่มเต็ม 
• รู้สึก เรียนรู้ เติบโตพัฒนา ไม่หยุดนิ่ง 
• มีความหมาย ทำให้ชีวิต ตนเอง และ ผู้อื่นดีขึ้น
• ได้ภาษา
• ได้คุยกับลุกค้าที่อยู่ต่างประเทศ เปิดโลกทัศน์
• เพื่อนร่วมงานทีดี แบบครอบครัว
• คุณได้พัฒนาทักษะ ของการสื่อสารภาษา

Responsibility หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบการชำระเงิน ของ ลูกค้า ว่าครบถ้วนถูกต้อง
• ติดตาม สอบถาม การชำระเงิน ของ ลูกค้า ว่าครบถ้วนถูกต้อง
• ตรวจสอบการ ยอด รายละเอียดที ทาง supplier เรียกเก็บ มา ว่าถูกต้อง
• เตรียม และ จัดส่ง การทำเบิก การชำระ supplier ต่างให้ MD
• รับเรื่องการ ติดตาม การชำระ จาก supplier และประสานงานภายใน-ภายนอก
• key ข้อมูล expense invoice and credit note เข้า ระบบ บัญชี
• ตาม claim ต่างๆ ที่ทาง บริษัท ขอไว้
• key ข้อมูล sales invoice and credit note เข้า ระบบ บัญชี
• ตรวจสอบ credit note ทีทาง admin ทำส่งมา ว่า ถูกต้อง หรือ ไหม
• ตรวจสอความถูกต้อง ขอ refund จาก ลูกค้า ที่ทาง sales ขอมา และ ทำการ refund
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• ประสบการณ์ การเงิน การบัญชี
• ภาษา อ่าน เขียน ได้พื้นฐาน
• มีประสบการณ์พุดคุย ประสาน งาน การติดตามการชำระเงินจากลูกค้า และ ถูก suppliers มาติดตามการชำระหนี้
สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  ปรับเงินเดือนประจำปี
  กองทุนสวัสดิการพนักงาน
  ประกันสังคม
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 095-5796285
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายบุคคล
  pdthaifood
  89/36 หมู่ที่ 12 ซอยเทพกุญชร31 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top